”Jag skulle vilja se ett nätverk för frågor som rör social hållbarhet”

Under våren håller Ulrika Signal, planeringsarkitekt på Tengbom, en serie utbildningstillfällen i social hållbarhet för Sveriges Arkitekter. Syftet med kursen är att ge konkreta verktyg för den som vill vässa sin kompetens inom området. Hur skapar vi ett tryggt samhälle där människor mår bra och lever ett gott liv – utan orättvisa skillnader?

En av deltagarna på första kurstillfället i Stockholm var Lamija Perenda som är planarkitekt i Solna stad. Lamijas vardag innebär att hon projektleder framtagandet av detaljplaner för stadsutvecklingsprojekt i staden. Hennes arbetsdagar innehåller många möten med exploatörer, konsulter och andra intressenter som varieras med dagar där hon granskar utredningar, skriver planbeskrivningar och tar fram plankartor.

Hej Lamija! Vilka var dina förväntningar på kursen om social hållbarhet och vad ville du lära dig mer om?

 

nätverk social hållbarhet
Lamija Perenda, planarkitekt Solna stad

— Jag såg fram emot att få ta del av konkreta metoder och exempel på projekt där man på olika sätt har arbetat med social hållbarhet. Men också att träffa andra som arbetar med frågan för att få möjlighet att dela erfarenheter med varandra.

Förutom att ta del av föreläsningar och aktuella case fick deltagarna välja ut och ta med sig ett aktuellt projekt att arbeta med. Sedan fick de välja en eller flera metoder för att praktiskt arbeta med sociala värden i projektet. Tillsammans utvärderade och diskuterade de sitt arbete i gruppen.

Bland de case som deltagarna tagit med sig fanns projekt inom stadsomvandling i större skala, trygghet och gemenskap, offentliga platser och stråk, inkludering och medskapande samt centrumnära miljöer. De arbetade utifrån en modell för värdebaserad stadsutveckling i kombination med social värden.

Vad tar du med dig in i ditt arbete efter kursen?

— Det jag framför allt tar med mig från kursen är att det finns många olika sätt och metoder att arbeta med social hållbarhet i den byggda miljön. Och det finns så mycket att hämta och lära sig från hur andra gör och har gjort. Varje projekt är unikt och ofta behöver metoden anpassas efter det. Men det finns så bra kunskap och erfarenheter att hämta från andra som man kan anpassa till det aktuella projektet.

nätverk social hållbarhet
Kursdeltagarna arbetar med sina case

Hur tänker du framåt – vad skulle du vilja se hända inom området social hållbarhet?

— Jag tror att återföring av erfarenheter är både väldigt viktigt och intressant inom det här området, säger Lamija. Jag skulle vilja se ett nätverk för den här typen av frågor där kommuner och andra aktörer kan dela med sig av sina erfarenheter och goda exempel som alla kan ta del av och dra nytta av.

nätverk social hållbarhet
Ulrika Signal, kursledare och planarkitekt på Tengbom

— Min take away efter kursen är att det som blev tydligt för både mig och deltagarna var att med hjälp av att titta med andra glasögon kan du ganska lätt och konkret jobba med sociala värden i projekt, säger Ulrika Signal, kursledare.

Läs mer hos Sveriges Arkitekter för information om hela utbildningens innehåll och syfte:

Det finns också möjlighet för kommuner och företag att beställa kursen via Sveriges Arkitekter.

<yoastmark class='yoast-text-mark'>Vill du också lära dig mer om social hållbarhet?</yoastmark>
+46 706 80 08 88