Ulrika Signal utvecklar nya affärskoncept i Malmö

Vi har hittat en ny stjärna – Ulrika Signal börjar jobba på vårt Malmökontor. Hon kommer bland annat att utveckla nya affärskoncept och processer inom stadsutveckling. Senast kommer Ulrika från stadsbyggnadskontoret i Malmö stad där hon arbetat som processledare för Rosengård. Välkommen Ulrika!

– Processen är det som påverkar resultatet av ett projekt mest, säger Ulrika Signal. Att satsa på att skapa bra processer säkerställer inte bara att projekten genomförs, utan även att resultatet blir bra.

Ulrika Signal ska ansvara för att utveckla nya genomförandeinriktade affärskoncept och processer inom stadsutveckling. Samtidigt kommer hon ha fokus på social hållbarhet och delta i utvecklingen av JämtJämlikt, det certifieringssystem för jämlik stadsutveckling som vi har innoverat fram tillsammans med Helsingborgs stad, Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och RISE.

– Ulrika Signals många år av processledning och projektutveckling stärker oss i vår roll som strategiska rådgivare, säger Emma Nilsby som är kontorschef på Tengbom i Malmö. Vi ser att hennes driv och engagemang i hållbar stadsutveckling adderar värde för våra kunders affärer och utvecklar oss som arkitektkontor.

Foto: privat

Ulrika har arbetat i Malmö stad sedan tretton år tillbaka och har lång och bred erfarenhet av olika sorters hållbarhetsfrågor inom stadsutveckling. I utvecklingen av Västra Hamnen i Malmö var till exempel miljömässig hållbarhet i fokus. Som projektledare för Stadionområdet var däremot den ekonomiska hållbarheten viktig och som processledare för Rosengård var social hållbarhet utgångspunkten. Hon är utbildad planeringsarkitekt FPR/MSA, på Blekinge tekniska högskola

Ulrika gör sin första dag hos oss på Tengbom 1 september.