Social hållbarhet – 3 snabba med Ulrika Signal

Ett socialt hållbart samhälle är ett inkluderande och tryggt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättvisa skillnader. För oss på Tengbom handlar det också om att skapa miljöer och byggnader som människor trivs och känner gemenskap i – på lång sikt. Men hur uppnår vi det i praktiken? Och hur kan man konkret jobba med ämnet? Under våren håller Ulrika Signal på Tengbom en utbildning om social hållbarhet via Sveriges Arkitekter.

Ulrika är planeringsarkitekt på Tengbom och jobbar bland annat med certifieringssystemet JämtJämlikt, där Arvika kommun precis har certifierat sin översiktsplan. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med sociala frågor och har bland annat drivit utvecklingen av Västra Hamnen i Malmö och varit processledare för Rosengård.

Hej Ulrika! Vem riktar sig den här kursen till?

Ulrika Signal

— Kursen riktar sig till dig som arbetar inom privat eller offentlig sektor i olika skeden och skalor av stadsutveckling, landskapsutformning eller exploatering. För den som vill få breda och applicerbara kunskaper inom social hållbarhet. Du kommer få koll på vad som är på gång inom området, vilka trender vi ser just nu och vilka frågor som är på agendan hos till exempel kommuner och byggaktörer. Det är ett perfekt tillfälle för dig som vill dela erfarenheter med andra. Och ställa alla frågor du har inom ämnet.

Vad får man med sig efter avslutad kurs?

— Du får med dig konkreta metoder. Som hur du med hjälp av den byggda miljön kan skapa sociala värden kopplat till mötesplatser, kommunikation, gröna miljöer, identitet och socioekonomi. Du får också konkreta verktyg, så att du kan ta med dig dina nya kunskaper och applicera dem praktiskt i din yrkesroll och dina projekt. Du kommer också ha ett nytt intressant nätverk med andra personer som också jobbar med de här frågorna. På så sätt växer vi vidare, blir en ännu större kraft som kan utveckla branschen tillsammans.

Foto av Havoteket H22 Helsingborg
Havoteket, Helsingborg. Fotograf: Felix Gerlach

Vad mer kan vi se fram emot på kursen?

— Jag har bjudit in relevanta föreläsare till de olika kurstillfällena. Till exempel kommer Katarina Borg som är planeringsarkitekt och landskapsarkitekt, och verksam inom flera forskningsprojekt inom social hållbarhet på RISE. Katarina Borg är ledamot i Skönhetsrådet. Dessutom jobbar hon med den certifiering för jämlika stadsmiljöer som vi tagit fram tillsammans med RISE, Raoul Wallenberg Institute och Helsingborgs stad: JämtJämlikt. På agendan finns också andra föreläsare som är aktuella inom området, till de olika tillfällena.

Läs mer hos Sveriges Arkitekter för information om hela utbildningens innehåll och syfte:

Det finns även möjlighet för kommuner och företag att beställa kursen via Sveriges Arkitekter.

Vill du veta mer?
+46 706 80 08 88