Arkiv per måndad augusti 2016

Festligt när KTH-studenter gästade oss!

2016-08-29

Förra veckan välkomnade vi ett gäng glada blivande arkitekter från KTH till AW på huvudkontoret i Stockholm. De var bland de första utomstående gästerna som fick se vårt nya fina kontor med utsikt över halva stan. Dagen till ära bjöd även Stockholm på sitt bästa augustiväder.

Utöver en kort presentation från våra kontorschefer och medarbetarna Nejra Lagumdzija och Carl August Agrell som berättade om livet på Tengbom, bjöd vi studenterna på öl och grillkorv på terrassen. Vi var även nyfikna på denna grupp unga och framtida arkitekter, så vi passade på att ställa några frågor till dem via vår Tengbomapp. Nedan följer några av frågorna och svaren:

Vad är arkitektens framtida roll och ansvar i samhället?
– Att få människor att trivas och fungera i alla de miljöer som de befinner sig i.
– Att förbättra miljön samt social hållbarhet i landet.

På vilka värderingar bör framtidens hållbara samhällsbyggnad baseras? 
– Man bör anpassa samhället på så sätt att de som ej vill anpassa sig till hållbarhetsmålen kommer att göra det omedvetet.
– Mer jämlikhet och diversitet, med bostäder och rum för alla i samhället.
– Förståelse, öppenhet och alternativt tänkande.
– Hållbarhet, respons från folket och nytänkande!

Vad tar du med dig från kvällen?
– Att jag ska vara självsäker med det jag gör.
– En positiv bild av Tengbom, samt en ljus framtidsvision.

Hur har bilden av Tengbom förändrats under kvällen?
– Mycket positivt. Det känns som att ni lyckats behålla en familjär känsla på kontoret trots storleken.
– Av alla studiebesök har ni varit mest intressant hittills för att ni inte skryter med det ni gör, utan verkligen försöker visa vad Tengbom är.

Tack alla fina rara studenter! Välkomna att höra av er till oss när tiden är inne.

Vi vinner markanvisning i Norrtälje Hamn

2016-08-24

I samarbete med Concent har vi vunnit markanvisning för kvarter 15, Smeden, i Norrtälje Hamn. Smeden är ett parknära kvarter om cirka 90 lägenheter där stor omsorg lagts på att skapa en känsla av skärgårdsliv med stark förankring i den pittoreska befintliga stadskärnan.

Kvarteret Smeden med vy mot intilliggande park
Kvarteret Smeden sett från intilliggande park. (Illustration: Tengbom)

När Norrtälje Hamn utvecklas beräknas staden att växa med närmare 20 procent. Kvarter 15 är placerat invid en park och kommer att ligga i fonden för många framtida siktlinjer. Genom gedigna analyser av allt ifrån platsens förutsättningar, kommunens visioner och bestämmelser till kundens affär kom vi fram till ett förslag där livskvalitet är i fokus. Stor omsorg har lagts på upplevelsen av att röra sig i gatunivå, vari vi bland annat ritat in bokaler och bo-offices för att levandegöra gaturummen.

Norrtälje Hamn, Tengbom 2016, facadkoncept
Varierade fasader bidrar till en dynamisk stadsbild. (Illustration: Tengbom)

Byggnaderna är rationella, men gestaltas varierat genom karaktärsfulla fasader med slitsar och förskjutningar som bidrar till en dynamisk stadsbild.

Vårt koncept grundar sig i ledorden: staden, hamnen och skärgården. Dessa har fått utgöra underlag till struktur och skala såväl som materialval. Bland annat har vi plockat upp trä från staden, metall från hamnverksamheten och lergods från skärgården. Vi föreslår även växter som återfinns i skärgården, som vass och annan vattenlevande grönska. För att skapa en boendemiljö som fångar närheten till skärgården och känslan av båtliv har vi ritat ett gårdskoncept med bland annat bryggor, spänger, barfotagångar och uteduschar.

Skissförslag över gårdskoncept med bryggor, spänger, barfotagångar och uteduschar
Skissförslag över gårdskoncept med bryggor, spänger, barfotagångar och uteduschar. (Illustration: Tengbom)

Höga hållbarhetsmål har varit tongivande för projektet. Norrtälje kommun ställde höga krav på såväl social och ekonomisk som ekologisk hållbarhet, något vi svarat på med konkreta förslag som mötesplatser på trottoarer för att skapa trygghet och bostäder med goda möjligheter till att jobba hemifrån. Projektet är ett samarbete mellan våra bostads- och landskapsarkitekter, ett team bestående av Alma Jacobsson (bostad), Camilla Järned (bostad), Jenny Andersson (landskap) och Johan Brännström (3D). Ett vinnande samarbete, får man säga, då det är tredje gången vi tillsammans med fastighetsutvecklaren Concent vinner en markanvisningstävling.

”Norrtälje kommun har givit oss arkitekter de bästa förutsättningarna och Concent är en mycket stimulerande kund som visar oss stor tillit och öppenhet. Sådant leder till lyckade resultat”, säger Marie Nordin, studiochef Bostad på Tengbom.

Under hösten 2016 påbörjas detaljplanen vilken beräknas bli antagen 2019. Byggstart är planerad till våren 2020 med inflyttning två år därpå. Vi ser fram emot en spännande utveckling!

Tidigare i vår vann vi ytterligare två markanvisningstävlingar med Concent, gällande cirka 90 lägenheter i Linköping, kallat Manstorps ängar, och ungefär 150 i Norrköping, döpt till Skogsgläntan.

Tengbom tar 2:a pris i Imagine Open Skåne

2016-08-19

När idétävlingen Imagine Open Skåne 2030 avgjordes placerades Tengbom på en mycket prestigefylld 2:a plats med bidraget Imagine all the people.

Pristagarna från studio Stadsbyggnad i idétävlingen Imagine Open Skåne 2030.
Pristagarna från studio Stadsbyggnad.

John Lennons bevingade ord i Imagine i kombination med hans enkla pianoackord är väl tillräckligt för att göra vem som helst lite tårögd. Inte minst med tanke på den vardag vi alla befinner oss i med flyktingkatastrofer, krig, terror och skrämselpropaganda med mer.

You may say I’m a dreamer, But I’m not the only one…  Dessa rader var utgångspunkten när studio Stadsbyggnad började storma fram idéer till Imagine Open Skåne 2030. Tävlingsbidraget föreslår att inrätta en allmän civilplikt för 19-åringar under den påhittade politiska instansen MYSA – Myndigheten för Samhällsbyggnad. Med fokus på Skåne, men med ett tänk som kan appliceras på hela Sverige (och mer), visar Imagine all the people på vad den enskilda individen och samhället skulle tjäna på mer samarbete och medmänsklighet. Praktiskt föreslår Tengboms team att patruller på cirka 20 personer, indelade i regementen, bor, lever och arbetar tillsammans under ett år och inriktar sin civilplikt på olika typer av projekt beroende på geografisk placering och lokala behov. Konkret kan det betyda allt från att bygga akutbostäder på landsbygden till pop-up-ytor i storstäder.

”Vi har trott starkt på idén från början och vi tycker vårt bidrag har ett enormt potential. Frågan har engagerat oss väldigt mycket i gruppen och har bidragit till diskussion som läckt över i många av våra andra projekt”, säger Annica Fagerberg och Jenny Lindelöf.

i-hope-some-day

Idén är förankrad i den heta debatt som pågår just nu rörande återinförandet av värnplikten. Endast fem procent av dessa människor behövs dock i militären. Tävlingsbidraget är ett sätt att utnyttja de resterande 95 procenten och samtidigt minska segregationen genom att integrera människor som samarbetar i olika stadsbyggnadsprojekt.

”Som arkitekter känner vi oss glada och stolta över att få vara med och presentera förslag till lösningar på akuta samhällsutmaningar”, säger Sara Peny.

Läs mer om tävlingen hos Sveriges Arkitekter och Region Skåne.