Markanvisningsvinster för Tengboms trähus

Jönköping kommun ska bygga 500 nya lägenheter i det nya området Kungsängen. Tengbom har i stor konkurrens vunnit markanvisningar för kvarteren Västergöken A och F tillsammans med fastighetsutvecklaren Nivika AB.

Träkvarteren Västergöken karaktäriseras av varierad arkitektur och lägenheter för olika livssituationer. Illustration: Tengbom

Kungsängen, fem kilometer från Jönköpings centrum, omtalas som Jönköpings nya träbyggnadsstadsdel. Kommunens ambition är hög och avsikten är att trähusbyggnation ska prövas inom hela eller delar av planområdet. Man har även efterfrågat hög variation och kvalitet ur ett arkitektoniskt perspektiv.

Tengboms förslag innehåller 139 hyresrätter i olika storlekar för livets alla skeden uppdelade på tolv rationella huskroppar samt mindre stadsdelsanknutna verksamheter. Totalt kommer området husera omkring 500 lägenheter, förskola, kommersiell verksamhet och vårdcentral.

I bedömningen utpekas bland annat förslagens tydliga miljöprofil, goda anpassning till omgivande bebyggelse, sammanhållna gestaltning och husens unika karaktärer som utmärkande kvaliteter vilket ledde till vinst i båda fall.

– Träbyggnation innebär låg energiförbrukning och resurseffektivitet vid produktion. Som byggmaterial är det att föredra då det är förnybart, återvinningsbart och ger ett negativt koldioxidavtryck. Med Bondbergets naturreservat som granne är valet av trä som material självklart och stimulerande, säger Gunilla Gustafsson, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom.

Beräknad byggstart är under kvartal två 2018.