Imagine All the People

Arkitektur – inte bara hus
Stadsbyggnad
Idé & Vision
Uppdragsgivare: Region Skåne och Sveriges arkitekter  
Uppdragsår: 2016
Plats: Skåne/Framtiden
Projekttyp: Idétävling

Att motverka segregation och polarisering är en högaktuell utmaning för samhället i dag. Hur kan vi som arkitekter hjälpa till? Kanske genom att våga tänka helt utanför den omtalade boxen, och föreslå en allmän civilplikt? Det var just vad vi på Tengbom gjorde till idétävlingen Imagine Open Skåne 2030. Imagine All the People.

Imagine All the People

Nytänkandet med Imagine All the People föll juryn i smaken och förslaget förärades med 2:a pris i tävlingen, som arrangerades av Region Skåne och Sveriges Arkitekter. Uppgiften var både spännande och minst sagt omfattande: Hitta en samhällsutmaning och gestalta en lösning.

– Det var en väldigt modig fråga från deras håll, att ställa den så fritt, tycker Joakim Bergquist som är planeringsarkitekt på Tengboms studio Stadsbyggnad.

Teamet fick här en chans att utmana både sina egna och andras föreställningar. De workshopmetoder, som de i vanliga fall använder tillsammans sina kunder, provade de nu på sig själva. Efter gedigen brainstorming visade sig problemet med segregation vara den mest relevanta utmaningen.

Imagine All the People

Lumpen 2.0 

Skåne är en liten region som har relativt nära till allting, så förutsättningarna för samverkan borde egentligen vara goda. Ändå upplever man en polarisering mellan stad och landsbygd. Här behöver vi något radikalt! Tanken om en civilplikt för 19-åringar – som komplement till en eventuell återinförd värnplikt – slog rot hos arkitekterna. Genom att sammanföra människor med olika bakgrund får personer som annars kanske aldrig hade träffats lära känna varandra.

– Det är också en poäng med att göra rekryteringen lokalt i regionen, så att man etablerarar en kontakt med det lokala samhället under det här året, förklarar Jenny Lindelöf, arkitekt i teamet.

– Vi ser det som ett väldigt effektivt sätt att kunna motverka segregation, att inte bara vara i den lilla gruppen eller bubblan som man vanligtvis är van vid, säger Joakim Bergquist.

imagine_all_the_people_1-05_MYSA diagram

Mysigt värre

Den allmänna civilplikten lyder under den påhittade myndigheten för samhällsbyggnad, som får den tilltalande akronymen MYSA. De civilpliktiga lever och arbetar tillsammans i regementen, och ägnar sig åt projekt som kan röra allt från att bygga järnväg till hjälpinsatser i vardagen på till exempel skolor och äldreboenden.

– Vi se det som ett väldigt effektivt sätt att kunna motverka segregation, att inte bara vara i den lilla gruppen eller bubblan som man vanligtvis är van vid, säger Joakim Bergquist. Jenny Lindelöf instämmer.

– Det betyder mycket för individen att vara en del av samhället på det viset. Det skapar en tillhörighet att göra den här sociala ansträngningen.

Teamet har gjort tre fallstudier, för att illustrera hur det hela kan se ut. En storstad som Malmö får flera mindre regementen i lämpliga kvarter. I förslaget får Slottsstaden, även kallad ”Käppastan”, ett välbehövligt tillskott av ungdomar. Till en mindre ort som Sjöbo finns kanske behovet av att tillföra fler människor generellt och regementet blir större. Och även om idén är inspirerad av det militära, ska det vara fritt fram för allmänheten att kika in på civilpliktens regementen. Öppenhet alltså, i stället för värnplikiga som isolerar sig, och bara visar sig på stan fredag kväll! I det tredje fallet håller man till på landsbygden, där områden som inte är utnyttjade till något kan bli plats för till exempel nödbostäder.

imagine_all_the_people_1-07_Projekt

Ringar på vattnet med Imagine All the People

Det belönade tävlingsbidraget är ett bra exempel på hur arkitektur handlar om så mycket mer än att enbart rita hus.

– Vad en arkitekt kan göra här är att använda sitt designtänkande för att formge en infrastruktur, eller en struktur för en institution, säger Sara Peny, arkitekt i teamet.

En av poängerna med Imagine Open Skåne var att låta arkitekter, och andra personer som arbetar med gestaltning, vara med redan från början i processen. Det tycks ha varit ett lyckat drag; i juryns motivering omnämns förslaget som både sympatiskt, genomförbart och folkbildande. Och vi som arkitekter blir bättre när vi får utmana oss själva och vågar tänka större.

– Det är ett slags tankefrö, säger Sara. Att när de här diskussionerna kommer upp visa på möjligheten. Och det har varit kul! 

Imagine All the People
Så här skulle ett regemente kunna se ut.

Kontaktperson

Anna Krus

Studiochef Stadsbyggnad
+46 8 410 354 69

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Annica Fagerberg (redaktionsteam) Arkitekt SAR/MSA
Evelina Öberg (redaktionsteam) Planeringsarkitekt MSA
Jenny Lindelöf (redaktionsteam) Arkitekt MSA
Joakim Bergquist (redaktionsteam) Planeringsarkitekt
Sara Peny (redaktionsteam) Arkitekt MSA
Alex Cochrane Urban Designer
Erik Isacsson Planeringsarkitekt FPR/MSA
Eva Påhlman Planeringsarkitekt
Fredrik Legeby Planeringsarkitekt
Malin Olsson Planeringsarkitekt FPR/MSA
Per Jacobsson Planeringsarkitekt FPR/MSA
Sofie Loftenius Planeringsarkitekt FPR/MSA
Stellan Fryxell Arkitekt SAR/MSA, Tf Hållbarhetschef