När arkitektur räddar världen

Segregering och polarisering är två stora samhällsutmaningar i dag. Hur kan vi som arkitekter hjälpa till? Kanske genom att tänka helt nytt. Hur vore det om vi i Sverige införde en allmän civilplikt? Låter det galet? Kanske, men det var just vad vi på Tengbom föreslog till idétävlingen Imagine Open Skåne 2030.

Joakim Bergquist, en av de ansvariga arkitekterna, deltog i dag på seminariet Arkitektur som utmanar samhällsutvecklingen: När demokrati är i fokus. Vi hade turen att få ställa ett par frågor till honom bakom scenen.

imagine_all_the_people_1-02_Skolplikt Civilplikt

Vad är demokrati för dig?

– Demokrati är inget jag tar för givet och något som alltid går att förbättra. För mig är det tydligt att demokrati inte kommer av sig själv utan kräver en organisation och process som präglas av transparens och tydlighet. Tydlighet kring vad som förväntas av alla iblandade och transparens kring hur förhandlingen går, och på vilka grunder besluten baseras. Demokrati för mig är också något som förpliktigar och kräver att jag som medborgare engagerar mig i samhället och vår framtid.

Hur kan arkitekter hjälpa till med de här frågorna?

– Det som gör oss unika i vår komplexa värld och i formandet av vår gemensamma framtid är vår förmåga att ge processer, idéer eller förhandlingar en form – både fysiskt och praktiskt – och sätta in det i ett historiskt-, kulturellt- och framtidsperspektiv samt redovisa vilka konsekvenser det får. Förmågan att gestalta detta är avgörande för att kunna ta bättre och mer välgrundade beslut och för att kunna skapa en hållbar framtid.

Läs mer om projektet här.