Uddevalla golfklubb

En golfbana för alla
Landskap
Idrott
Uppdragsgivare:
Plats: Uddevalla
Uppdragsår: 2014–2015
Projekttyp: Golfbana
Samarbetspartner: Svenska Golfförbundet

Uddevalla Golfklubb tycker att alla ska få chans att spela golf oavsett funktionshinder. Det är därför de arbetat så medvetet med tillgänglighetsfrågor i många år. Klubben vill bli Sveriges, och förmodligen även Europas, första helt tillgänglighetsanpassade golfbana.

Vi är stolta över att ha varit samarbetspartner till dem genom hela projektet. Arbetet i Uddevalla inleddes 2014 och då vi, med golfbanearkitekt Johan Henrikson i spetsen, framförallt jobbat med gestaltningen och projekteringen av banan, men också bidragit med certifierad tillgänglighetskompetens. Den nya golfbanan var klar för spel under säsongen 2015.

Uddevalla Golfklubb

Modern och spännande design

Vår utmaning var att med kvalitativ arkitektur förändra delar av layouten och gestalta nya greenområden för banans 18 hål. Greenerna ska ge hög spelupplevelse och samtidigt uppfylla kraven på tillgänglighet. Vi tog hjälp av handigolfare och experter från Svenska Golfförbundet för att kunna ta ett helhetsgrepp om anpassningen utan att förlora känslan för detaljer i designen. Med de nya greenområdena känns banan modern och spännande samtidigt som den uppfyller alla krav på tillgänglighet. Det är upplevelsen som ska stå i centrum för besökarna, med eller utan funktionshinder.

Tillgängligheten går som en röd tråd: från parkeringen, via restaurangen och vidare ut på banan.

Uddevalla GK Paragolfer

Uddevalla Golfklubb tillgänglig för alla

Alla ska kunna njuta av och använda Uddevalla Golfklubb. Tillgängligheten går som en röd tråd: från parkeringen, via restaurangen och vidare ut på banan. Vägar, ytor och lutningar har anpassade vi med fokus på skyltning – det ska vara lätt att hitta och alla ska få ett bra bemötande. Projektet delfinansierades med medel från Allmänna Arvsfonden och genomfördes i etapper som gjorde det möjligt att spela under stora delar av byggprocessen.

Uddevalla Golfklubb

Kontaktperson

Johan Henrikson

Golfbanearkitekt
+46 31 761 64 27

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Johan Henrikson Planarkitekt, Golfbanearkitekt FSGA
Ludmila Sandqvist Landskapsarkitekt