Golf

På Tengbom är vi experter på hållbar, inkluderande och utmanande design. Våra arkitekter har lång erfarenhet av golfbanearkitektur samt kompetens och kunnande för att utveckla hela golfanläggningen. När du samarbetar med Tengbom får du expertis och rådgivning hela vägen, från idé till masterplan.

Tengboms erbjudande inom golfdesign sträcker sig från idé till färdig bana, från att vara ditt bollplank till att utföra hela masterplanen, detaljprojektera och följa byggnationen. Som rådgivare stöttar vi utifrån de stora helhetsperspektiven till viktiga detaljer. Det gäller allt från mindre ändringar, justeringar, utvecklingsplaner till nya golfhål. Vår expertis rör allt kring arkitektur och design av golfbanan till investeringslösningar för adderad bebyggelse. Exempelvis hjälper vi ofta klubbar med totallösningar för anläggningar, bostäder och lokaler. Golfdesign handlar ofta om stora arealer och värdefulla marker med stor potential. Därför utför vi även markomvandling med fysisk planering samt rådgivning kring hur klubbar kan utveckla verksamheten och expandera.

Bild: Tengbom/Johan Henrikson

Utmanande golfdesign

Med spelarens upplevelse i åtanke levererar vi innovativ golfarkitektur i framkant, för vad vore golfen utan en spännande och engagerande spelupplevelse? En upplevelse som tillsammans med platsen, naturen och förutsättningarna i övrigt skapar magi. Både i det lilla och det stora. Bra golfbanor är vår passion, från korthålsbanan till multianläggningen med extra allt.

Foto: Micke Tannus

Hållbar golfdesign

Ett holistiskt perspektiv är nödvändigt för att allt ska gå ihop ekonomiskt, ekologiskt och socialt. När vi designar golfbanor och klubbanläggningar ser vi till att allt ifrån koncept och resursanvändning till natur- och miljöanpassning utvecklas och sker enligt den mest hållbara processen. Landskapsanpassning är ett honnörsord hos Tengbom där golfupplevelsen är så mycket mer än bara själva golfspelet. Att förstå de ekonomiska förutsättningarna är a och o och för att utveckla en golfanläggning hållbart krävs insikt om både investerings- och driftsförutsättningar.

Foto: Micke Tannus

Inkluderande golfdesign

Vi tror starkt på att anpassa golfen för framtiden, vilket inte handlar om att ta bort något, utan om att tillföra saker och tänka nytt. Golf för alla. Exempelvis var vi tidiga med att föreslå 12-hålsbanan som ett steg i att anpassa sporten för samtida önskemål. Just nu arbetar vi med koncept för ökad spelupplevelse på golfbanor med målet att göra golfen roligare för alla. Handigolf är också något vi utvecklar med stolthet som breddar aktiviteten för fler kategorier och bidrar till samhället.

Bild: Tengbom

Innovativ klubbhusdesign

Golfanläggningen är en helhet där upplevelse och identitet också skapas av klubbhusområdet och faciliteterna runt omkring. Förutom uttrycksfull arkitektur är förståelsen för hur logistik och golfspel samverkar avgörande.
När vi tar oss an golfbaneprojekt samverkar vi också ofta i en större kontext av samhälls- och stadsutveckling. Det innebär att vi utnyttjar hela Tengboms kompetens, exempelvis genom utveckling av bostäder, service och infrastruktur.

Tengboms golfteam

Tengbom erbjuder kvalificerad konsulthjälp i alla skeden. Vår kompetens och erfarenhet greppar över projekt i Sverige såväl som internationellt.

Johan Henrikson, Golfbanearkitekt FSGA
Johan Edfors, Professional Player, Co-designer, projektledare
Martin Rangfast, Arkitekt, projektledare
Ludmila Sandqvist, Landskapsarkitekt, bitr golfbanearkitekt
Susanne Lindström, Landskapsingenjör, Greenkeeper

Hör av dig till Martin för Tee time!
+46 8 412 52 71

Referensprojekt i urval

Golfbana Var Uppdragsgivare Uppdragsår Designansvarig 
Europatourbanan Lycke Marstrand, Sverige Golf of Course 2004 – 2008 (+2015) Johan Henrikson
Black Mountain Golf Club Thailand Black Mountain Golf Club 2010 – 2019 Johan Edfors
Uddevalla GK Uddevalla, Sverige Uddevalla GK 2013 – 2015,  (+2017) Johan Henrikson och Ludmila Sandqvist