Golf

På Tengbom är vi experter på hållbar, inkluderande och utmanande design. Våra arkitekter har lång erfarenhet av golfbanearkitektur samt kompetens och kunnande för att utveckla hela golfanläggningen. När du samarbetar med Tengbom får du expertis och rådgivning hela vägen.

Tengboms erbjudande inom golfdesign sträcker sig från idé till färdig bana. Från att vara ditt bollplank till att utföra hela masterplanen, detaljprojektera och följa byggnationen. Från helhetsperspektivet till viktiga detaljer. Från mindre ändringar och justeringar till utvecklingsplaner och nya golfhål.

Vår expertis sträcker sig därför från arkitektur och design av golfbanan till investeringslösningar för adderad bebyggelse. Exempelvis hjälper vi ofta klubbar med totallösningar för anläggningar, bostäder och lokaler. Golfdesign handlar ofta om stora arealer och värdefulla marker med stor potential. Därför utför vi även markomvandling med fysisk planering samt rådgivning kring hur klubbar kan utveckla verksamheten och expandera.

Bild: Tengbom/Johan Henrikson

Utmanande golfdesign

Med spelarens upplevelse i åtanke levererar vi utmanande och innovativ golfarkitektur. För vad vore golfen utan en spännande och engagerande spelupplevelse? Som tillsammans med platsen, naturen och förutsättningarna i övrigt skapar magi, både i det lilla och det stora? Bra golfbanor är vår passion, från korthålsbanan till multianläggningen med extra allt.

Foto: Micke Tannus

Hållbar golfdesign

Ett holistiskt perspektiv är nödvändigt för att allt ska gå ihop ekonomiskt, ekologiskt och socialt. När vi designar golfbanor och klubbanläggningar ser vi till att allt ifrån koncept och resursanvändning till natur- och miljöanpassning utvecklas enligt den mest hållbara processen. Landskapsanpassning är ett honnörsord hos Tengbom. För oss innefattar upplevelsen så mycket mer än bara själva golfspelet. Att förstå de ekonomiska förutsättningarna är a och o och för att utveckla en hållbar golfanläggning krävs insikt om både investerings- och driftsförutsättningar.

Foto: Micke Tannus

Inkluderande golfdesign

Vi vill anpassa golfen för framtiden. Det handlar inte om att ta bort något, utan om att tillföra och tänka nytt. Golf för alla, helt enkelt. Exempelvis var vi tidiga med att föreslå 12-hålsbanan som ett steg i att utveckla sporten för samtida önskemål. Vi arbetar också med koncept för ökad spelupplevelse med målet att göra golfen roligare för spelare oavsett behov och förutsättningar. Exempelvis handigolf, som breddar aktiviteten för fler kategorier och bidrar till samhället.

Bild: Tengbom

Innovativ klubbhusdesign

Golfanläggningen är en helhet där upplevelse och identitet också skapas av klubbhusområdet och faciliteterna runt omkring. Förutom uttrycksfull arkitektur är förståelsen för hur logistik och golfspel samverkar avgörande. När vi tar oss an golfbaneprojekt samverkar vi också ofta i en större kontext av samhälls- och stadsutveckling. Det innebär att vi utnyttjar hela Tengboms kompetens, exempelvis genom utveckling av bostäder, service och infrastruktur.

Referensprojekt i urval

Vi har lång erfarenhet inom golfarkitektur och våra samarbeten sträcker sig genom Sverige och ut i världen, från Stockholm och Uddevalla till Spanien och Thailand. Här hittar du en lista på några av våra svenska och internationella referensprojekt.

Tengboms golfteam

Tengbom erbjuder kvalificerad konsulthjälp i alla skeden. Vår kompetens och erfarenhet greppar över projekt i Sverige såväl som internationellt. Här kan du läsa mer om några av våra golfexperter.

Johan Henrikson, Golfbanearkitekt FSGA
Johan Edfors, Professional Player, Co-designer, projektledare
Martin Rangfast, Arkitekt, projektledare
Ludmila Sandqvist, Landskapsarkitekt, bitr. golfbanearkitekt

Prata golf?
+46 31 761 64 27