Lindö strand

Naturnära rekreation
Landskap
Park & Lek
Uppdragsgivare:
Plats: Norrköping
År: 2018-2021
Entreprenör: Svevia
Fotograf: Patrik Ekenblom

Lindö strand i Norrköping växer med nya bostäder, och det var dags att rusta upp och utveckla området. Med landskapsarkitekterna från Tengbom gick platsen från bortglömda lekredskap och övergivna fotbollsplaner till ett populärt och omtyckt rekreationsområde för människor i alla åldrar – oavsett årstid.

Området Lindö strand är ett populärt utflyktsmål för besökare och invånarna i Norrköping. Här möter staden havet. Badstranden och småbåtshamnen bjuder in till aktivitet och avkoppling, och det är lätt att ta sig hit från Norrköpings centrum.

Lindö strand runda bryggor
Två runda bryggor sticker ut i vassen. För avskildhet eller samvaro.
Lindö strand flygfoto
Flygbild över Lindö Strand. Hitom de nya bostäderna breder projektet ut sig med de olika funktionsytorna.

– Vårt uppdrag för Lindö Strand omfattade utvecklingen av park, torg och strand med särskilt fokus på lek- och aktivitetsvärden, säger Helena Hasselberg, uppdragsansvarig landskapsarkitekt.

Genom att arbeta utifrån platsens förutsättningar och kvalitéer har ambitionen varit att väva ihop det befintliga och nya på ett spännande men naturligt sätt. Ett nytt stadsdelstorg knyter an till piren. Parken som finns där i dag får nya lek- och sportytor, men även fler träd och mer grönska.

Lindö strand runda bryggor
De runda bryggorna.

Medborgardialoger gav gott resultat

Utformningen av offentliga rum har stor påverkan på hur människor känner kring och rör sig i en stad. Input från medborgardialoger ledde till att vi har integrerat nya funktioner i Lindö strand, där ambitionen är att skapa en helhet med tillgänglighet, trygghet och jämställdhet. Viktigt kring tillgängligheten i området är att undvika särskilda lösningar för exempelvis personer med funktionsnedsättning.

– Vi ville göra hela området Lindö strand så tillgängligt som möjligt för alla, berättar Helena. Målet var att skapa aktiviteter för olika åldrar, och lugna platser för vila och återhämtning. Alla ska kunna hitta sin plats oavsett kön, ålder eller intresse.

Lindö strand ö med lindar
”Lind-ön”, en upphöjd yta med fem olika sorters lindar planterade i en matta av storfryle.

Trygg miljö med bättre belysning

God belysning med upplysta aktivitetsområden och promenadvägar blev också viktigt för tillgängligheten. Fri sikt och överblickbarhet ger trygga miljöer.

– Ofta är det den upplevda otryggheten som vi arbetar med. Alltså hur människor upplever att det känns att röra sig i ett område, säger Helena. Statistiskt sett kan ett område ha låg andel brott samtidigt som många upplever en stor otrygghet.

Vi har jobbat med gradienter av ljus, så att inte kontrasterna blir för hårda mot de icke-upplysta områdena.

Nytt torg knyter ihop området

Det nya torget ligger intill vattnet. Ett nav som länkar till övriga delar av området. Förhoppningen är att Lindö Torg ska bli en plats där många vill ses och umgås, ta en fika, köpa en glass eller bara slå sig ner och titta på utsikten. På torget finns en upphöjd, stjärnformad scen för evenemang.

– När det inte är något arrangemang på scenen blir den en generös sittplats, där man kan sitta vänd åt olika håll beroende på vad man vill, förklarar Helena.

Lindö strand utegym och bryggor
Längs strandpromenaden passerar man sittbryggor med grillar och utegymmet.

Grilla, träna eller vila på bryggorna? Välj fritt.

Från torget sträcker sig piren norrut som en gräns mellan småbåtshamnen och badstranden. Längs vattnet leder promenadstråket, Stråket, förbi småbåtshamnen, över torget och vidare österut. Här passerar man sportytor för basket, landbandy, boule och beachvolleyboll. Utmed stranden finns en brygga som nu är tillgänglig för alla. Längre österut passerar Stråket utegym och grillplatser. Här kan man nu vila eller umgås på de nya, runda bryggorna.

– Det var viktigt att använda material som harmoniserar med platsen, såsom trä, galvat stål och flis, säger Helena. De turkos-lackerade accenterna återkommer också på konstruktioner i småbåtshamnen.

Hitta lugnet i trädkojan

Lekområdet hittar du i kanten mellan den öppna gräsytan och skogen i sydöst. Det marina temat med fyrtorn, båtar, bryggor och båthus kopplar an till det havsnära läget. Några större träd växer nu här för att ge skugga och för att skapa ”öar” mellan lekfunktionerna.

– Man kan gunga, klättra, rutscha och krypa upp i en trädkoja för att få lugn och avskildhet, säger Helena.

Markmaterialen består av sand, flis och gummiasfalt. Träspänger binder ihop eller skiljer materialen åt. I vattenleken pumpas vatten upp, som sen leds vidare via en stenskodd bäck ner till havet. Så knyts leken och stranden ihop.

I skogsbrynet slingrar sig lockande stigar med fågelholkar, insektshotell och balanslek som uppmuntrar till naturlek. Som kojbygge eller annat.

Lindö strand lekyta
Lekytan med bland annat trädkoja och fyrtorn.
Utsikt mot havet Lindö strand
Vy genom ”Lind-ön” mot lekytan, stranden och havet.

Insekter och grönska för biologisk mångfald

Väster om leken ligger Lind-ön. En upphöjd, rund yta med fem sorters planterade lindar som bokstavligen knyter an till platsen.

– I och med att området bebyggs med bostäder kommer några träd att fällas, berättar Helena. Ambitionen är att kompensera för det i de offentliga miljöerna. Träd och buskar av olika inhemska arter är nu planterade i parken och på torget.

För att öka den biologiska mångfalden har fågelholkar, insektshotell och död ved placerats ut.

– När vi var på Lindö strand för att fotografera träffade vi en familj som inte bodde där, som stod och grillade vid en brygga. De berättade att de brukar komma hit för att det är så trevligt här nu, säger Helena. Precis som vi hoppats på – det känns väldigt roligt.

Kontaktperson

Helena Hasselberg

Uppdragsansvarig arkitekt
+46 13 35 55 34

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Helena Hasselberg Uppdragsansvarog landskapsarkitekt
Lisa Markström Medverkande landskapsarkitekt
Kajsa Ignell Medverkande landskapsarkitekt
Nawarat Yangsomran Medverkande landskapsarkitekt