Knutpunkten

Stationen som ger staden identitet
Knutpunkten Tengbom 2016
Arkitektur, Stadsbyggnad
Kontor, Plan & Program
Uppdragsgivare:
Plats: Helsingborg
Uppdragsår: 2012–
Projekttyp: Kontor och resecentrum
Totalentreprenör: Bonava

Ombyggda Knutpunkten med dess tillskott av arbetsplatser kan ses som startskottet för en omfattande stadsutveckling i nordvästra Skåne. Tillsammans med det planerade stadsutvecklingsområdet H+ kommer det att ge Helsingborg en ny stark identitet och knyta ihop staden till en hållbar strategisk punkt för tillväxt.

Knutpunkten, Helsingborgs centralstation och kommunikationsnav för buss-, färje- och tågtrafik, är ett av Sveriges största resecentrum med omkring 23 000 tågresenärer dagligen. Det är dock en siffra som man beräknar kommer att öka kraftigt inom kort. I byggnaden ryms även restauranger, butiker och kontor. Wihlborgs, som äger och förvaltar fastigheten, ville förtäta vertikalt med tillskott av moderna och miljövänliga kontorsytor i stans bästa kommunikationsläge, genom en påbyggnad av den befintliga anläggningen. Fastighetsägaren uttryckte även en önskan att fortsätta utveckla ett väl fungerande resecentrum till en byggnad som staden kan vara stolt över och som i större utsträckning uppfyller stadens behov.

Knutpunkten Tengbom 2016
Foto: Felix Gerlach

Vi på Tengbom fick uppdraget att förverkliga detta, något som spänner genom alla faser från detaljplan till färdigprojektering i flera delprojekt inom Knutpunkten. Projektet blev uppdelat in i två etapper, varav den första blev färdigställd under våren 2016 och innebar en påbyggnad av fem nya varierande våningsplan med sammanhängande kontorsytor på 7 700 kvadratmeter. Etapp två innebär en förbättring av resecentret, samt ytterligare cirka 3 000 kvadratmeter kontor, vilken skulle stå klart 2018.

– Vi har jobbat med Knutpunkten från planskede och lett en dialogprocess med en styrgrupp på cirka tio personer från Wihlborgs och Helsingborgs stad. Där har vi fokuserat på platsstudier, kärnvärden och projektmål i ett gemensamt modellarbete. Det resulterade i en överordnad volymstudie samt en visionsskiss som varit underlag för den nya detaljplanen. När den var antagen fick vi även uppdraget att förädla projektets första etapp genom alla faser, säger Patrik Ekenhill, ansvarig arkitekt.

Nya Knutpunkten ger Helsingborg en ny stark identitet

Från ax till limpa

Det hör till ovanligheterna att ett lokalt kontor kan bidra med en så bred kompetens och att kunna leverera tjänster från ax till limpa. God erfarenhet av gestaltning och tidiga skeden, samt stark teknisk kompetens var en avgörande aspekt i valet av arkitekt. Ett långvarigt och givande samarbete med Wihlborgs ledde till att vi även fick inreda och jobba med hyresgästanpassning.

– Samarbetet med Tengbom har fungerat utmärkt. Jag upplever Tengbom med Patrik Ekenhill i spetsen för detta projekt som enormt lyhörd och bra på att lyssna in vad kunden är ute efter för att sedan anpassa underlaget till ett resultat där alla är nöjda, säger Peter Siroky, förvaltare på Wihlborgs.

Knutpunkten Tengbom 2016
Foto: Felix Gerlach

Stor komplexitet

Komplexiteten i projektet spänner över kompetenser från stads- och husbyggnad till inredning. Person- och trafikflöden har exempelvis varit en utmanande aspekt, då man aldrig stängt byggnaden helt. Omkring 40 000 personer har dagligen strömmat genom bygget under arbetets gång. En kort produktionstid var därför en nyckelfråga för Wihlborgs, varför konstruktionen bygger på ett prefabsystem med ett pelarbalksystem i stål samt håldäckselement som medgör pelarfria flexibla kontorsytor. Även fasaden är gjord av fullt prefabricerade glasfasadmoduler, vilket bidragit till en effektiv montagetid och ett resultat med hög energiprestanda. Påbyggnaden har uppnått certifiering som Miljöbyggnad Guld.

Flytande påbyggnad

Knutpunkten är en stor och dominant byggnad i hjärtat av Helsingborg, varför vi valt att jobba med att bryta upp den. De nya kontorsplanen är placerade i en påbyggnad av glas och metall, flytande över de ursprungliga byggnaderna. Fasad- och volymspel är anpassade till de varierade stadsrummen mot stadskärna och sund. I sydvästligt läge trappas byggnaden naturligt upp, med utsikt över det framtida stadsutvecklingsområdet H+. Dessa nytillförda element är sammanhållna i ett material. En bronsfärgad plåt som förädlats i två steg med mönsterprägling och en dynamisk infärgning. Plåten upplevs levande under dygnets olika timmar, och övergår till varmt gyllenfärgad i solnedgången då den speglar ljuset från Öresund.

– Vi uppskattar att Wihlborgs tänkte långsiktigt i materialfrågan och satsade på denna gedigna och vackra plåt. Man talar om en hållbarhet på omkring 100 år. Den har inte bara gjort byggnaden hållbar och miljövänlig utan också bidragit till dess starka karaktär, säger Patrik Ekenhill.

Mervärde för staden

Det har länge saknats denna typ av stationsnära kontorslokaler i Helsingborg. Tengboms insats har skapat en värdeökning av fastigheten för Wihlborgs, men också bidragit till att platsen fått nytt liv. Nu upplevs som en säkrare plats att vistas på, tack vare en större koncentration av folk i omlopp. Tillsammans med det planerade H+ området kommer nya Knutpunkten ge Helsingborg en ny stark identitet. Staden blir ihopknuten till en hållbar strategisk punkt för tillväxt. Men det bästa betyget är kanske ändå att Tengboms eget Helsingborgskontor flyttar in i Knutpunkten.

Kontaktperson

Linda Camara

Regionchef Mitt & Syd
+46 480 36 36 70

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Erik Lönnerholm Landskapsarkitekt LAR/MSA
Henrik Troedsson Arkitekt
Jonas Marculescu Arkitekt
Malena Strömberg Inredningsarkitekt
Martin Pålsson Inredningsarkitekt MSA
Nina Appelin Arkitekt
Patrik Ekenhill Arkitekt SAR/MSA
Patrik Haglund Arkitekt SAR/MSA
Rikard Jansson Arkitekt MSA
Robin Karlsson Byggnadsingenjör