Elite Stadshotellet Karlstad

Med hjärta i historien
Arkitektur
Boende & Hotell
Uppdragsgivare:
Byggherre: Elite Stadshotellet Karlstad
Yta: Ca 2 000 kvadratmeter, 45 rum + spa
Samarbetspartners: AB Gunnar Svensson (inredning hotellrum + spa)
Byggår: 2019-2021
Fotograf: Lasse Olsson

Elite Stadshotellet i Karlstad huserar i en av stadens mest kända och historiska byggnader. När hotellet stod inför en modernisering, tillgänglighetsanpassning och utbyggnad tog vi ut svängarna ytterligare – med Karlstads första takbar.

Elite stadshotellet
Det var i slutet av 1800-talet som Stadshotellen uppstod i samband med utbyggnaden av järnvägarna. Hotellen blev historiska kännetecken för många mindre och mellanstora svenska städer.
Karlstads stadshotell har alltid varit en tongivande del i centrala Karlstad. Därför var det extra viktigt att arkitekturen i nybyggnationen skulle komplettera kvarteret.

Vid Klarälvens strand i centrala Karlstad öppnade stadshotellet redan 1870. 2017 fick Tengbom i uppdrag att renovera hotellet, vilket resulterade i Karlstads kommuns arkitekturpris 2021.

Ur nomineringen: ”Med den nya tillbyggnaden av stadshotellet, har kvarteret Vågen efter 60 års kompletteringsmöjlighet äntligen kommit till stånd. Tillbyggnaden har på ett skickligt sätt lyckats förena klassiska utformningsprinciper med ett tydligt funktionellt och samtida förhållningssätt i stadens mitt.”

Tillbyggnaden med 45 nya rum invigdes i juli 2021. Totalt har i dag hotellet 183 rum.

– Många karlstadsbor har en anknytning till hotellet, det har ju stått här sen 1870. Man har kanske släktingar som gift sig här till exempel, säger Anna Björkenstam Wedberg, platschef på Elite Stadshotellet i Karlstad. Därför känns det roligt att vi kunde ta det ett steg till och uppdatera hotellet med det i åtanke.

Sömlös tillbyggnad

Det gula, schatterade teglet går ton-i-ton med den ursprungliga delen.

Stadshotellet har alltid varit en tongivande del i centrala Karlstad. Därför blev det extra viktigt att arkitekturen i nybyggnationen skulle komplettera kvarteret där hotellet ligger. Tillbyggnaden harmoniserar naturligt med huvudbyggnaden genom en klassicistisk gestaltning med tydlig sockelvåning och en horisontalitet i fönstersättningen.

– Vi har länkat ihop den gamla och nya delen och dockat ihop byggnaderna, säger Anki Haasma, arkitekt och kontorschef på Tengbom i Karlstad. Samtidigt ökade vi tillgängligheten. Tidigare nådde inte rullstolsburna personer hela hotellet.

Det gula, schatterade teglet går ton-i-ton med den ursprungliga delen precis som flera av byggnaderna längs Älvpromenaden. Mosaiken över fönstren och de specialritade smidesräckena lyfter upp det gröna från huvudbyggnadens fönster. Materialvalen för tillbyggnaden är klassiska och knyter an till området och naturen runt omkring – tegel, spritputs, natursten, stål och glas.

Återbrukat från förr blev nya detaljer

Hållbarhet och återbruk har genomsyrat hela projektet. På hotellets vind hittade Anki och arkitektteamet fina inredningsdetaljer som bland annat lampor och gamla hissdörrar som nu fått flytta tillbaka in i hotellet.

En av Annas favoritplatser på hotellet är trädgården som nu fått en boulebana. Här återanvände vi den gamla balustraden som nu går ihop med den nya byggnaden.

– Trots att vi har både det gamla och det nya så harmoniserar det väldigt väl, både inne och utomhus, säger Anna Björkenstam Wedberg.

Karlstads första spa och takbar

En bonus med projektet var att Karlstad nu fått sin första takbar och ett spa med hamam – ett turkiskt bad. Dessutom finns i dag en uppvärmd pool på taket där spabesökarna kan njuta under bar himmel. Och med det blev hotellet inte bara ett hotell för tillresta gäster, utan bjuder även in karlstadsborna.

Elite stadshotellet
Rötter i historien, uppgraderat efter samtidens behov men också kompletterat med platser för spontana möten och njut.
Elite stadshotellet
Ett hamam för avkoppling.

– Den största utmaningen i projektet var att bevara de gamla värdena samtidigt som vi ville möta dagens krav på modernitet och tillgänglighet, säger Anki. Det känns därför som en extra bonus att vi fått ett fint pris för det – men också att vi skapat en social träffpunkt för umgängessugna karlstadsbor.

Kontaktperson

Anki Haasma

Uppdragsansvarig arkitekt
+46 54 400 50 68

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anki Haasma Uppdragsansvarig arkitekt
Carin Synneby Handläggande arkitekt
Petra Eriksson Inredningsarkitekt
Rémi Mazzenga Gestaltningsledare
Sofia Lindström Medverkande arkitekt