Vidhave i Visby

Semesterby med ekotänk
Vidhave
Arkitektur
Boende & Hotell
Uppdragsgivare: Vidhave
Plats: Snäckgärdet, norr om Visby, Gotland
Omfattning: 60 hus á 50 kvm och fler att tillkomma
Uppdragsår: 2021-2023 och pågående
Fotograf: Jens Hjelte

Rustik gotländsk bygghistoria i modern tappning. Så kan den nya semesterbyn Vidhave beskrivas. Du hittar den vid Snäck camping, precis utanför Visby. Vi tänker att husen ska leva i hundratals år – de vilar därför på återvunnen betongplatta, är byggda i massivträ och återvinner värme. Närmsta granne? Havet.

Husen är placerade så att utblicken mot vattnet alltid är närvarande.

Den första semesterbyn om 22 bostäder är klar och fler är på gång. Stugorna följer den naturliga höjdkurvan som i en gotländsk traditionell fiskeby. Dessutom sparade det naturen från schaktning. Den finhyvlade granpanelen är behandlad med järnvitriol för att husen ytterligare ska smälta in i landskapet. Invändigt ramar glaspartier in utsikten och öppnar upp sikten mot havet och solnedgången i väst.

Husen har placerats med stor hänsyn till den befintliga topografin och har synlig dagvattenhatering som ett arkitektonisk element.
De gamla martallarna lever vidare och ger Vidhave och området en härlig karaktär av Gotland.

Året runt-boende

– Vi har valt att värna om platsen, säger Jens Hjelte, delägare i den nya destinationen Vidhave som växer fram där tidigare Snäck Camping låg. Så vi tar ett steg i taget. Då kan vi anpassa oss till hur folk nyttjar platsen, vi kan vara modiga och lära oss efterhand.

Destinationen ligger bara några kilometer från Ringmuren i hjärtat av Visby. Husen är året runt-utrustade och snart kommer det också att vara möjligt att ta emot upp grupper med upp till fyrahundra konferensgäster.

Vi kan vara modiga och lära oss efterhand

Hållbarhet har varit viktigt genom hela projektet – miljömässigt, ekonomiskt och socialt, säger Stefan Rydin, kundansvarig arkitekt på Tengbom. Utifrån miljöperspektivet har vi jobbat för solceller , återbruk av vatten och i valet av träkonstruktionen i byggnaderna. Den ekonomiska och sociala hållbarheten har bland annat handlat om att använda lokal arbetskraft och att bidra till att Gotland lever även på vintern.

Skapar eget vatten

Invändigt har vi använt dova kulörer i äggoljetempera och möblerna är specialbyggda. En kamin skapar stämning när sommaren är över. Till golven har den lokala betongen slipats fram för att få lätthanterliga och vackra ytor. Men det naturnära går också i samklang med modern teknik. Eftersom Gotland har begränsad vattentillgång har det fått eget fokus. Husen har cirkulerande duschar från Svenska Orbital, som analyserar, rengör och återcirkulerar vattnet. Husen är även förberedda för framtida alternativa lösningar gällande vatten som inte ska drickas.

Genvägar för alla

Platsen är ett strövområde för såväl gotlänningar som turister. Och kommer att fortsätta vara det.

– Vi ville göra platsen tillgänglig för alla även framåt, säger Jens Hjelte. Därför har vi skapat genvägar genom området. Man slipper det exkluderande som finns i vissa semesteranläggningar när man kan gå rakt igenom byn istället för på promenadstigen intill.

Närhet till vattnet, sandstrand och beachclub är en del av projektet. En unik plats för Gotland.

Kontaktperson

Stefan Rydin

Affärsutvecklare
+46 8 410 354 52

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Erik Gardell Gestaltningsledare
My Ekman Ansvarig landskapsarkitekt
Stefan Rydin Ansvarig arkitekt
Therese Gradin Handläggande arkitekt