Stockholm

Ett komplett arkitektkontor i Stockholm

Kontakt

+46 (0) 8 412 52 00

Katarinavägen 15

Box 1230, 111 82 Stockholm

Karta

På Tengboms huvudkontor sitter omkring 300 medarbetare inom arkitekturens alla områden. Här finns bland annat Sveriges största avdelning inredningsarkitekter, men också landskapsarkitekter, rådgivare och projektledare, såväl som en mängd specialister inom allt ifrån ljusdesign och byggnadsvård till social hållbarhet och digitalisering.

Innovativt och framåtblickande

Huvudkontoret fungerar till stor del som en samlingsplats för kunskapsdelning och samarbete, en arena för alla som vill diskutera arkitektur, byggande, samhällsfrågor och allt däremellan. Vi ses!

Mark Humphreys

Kontorschef
+46 8 412 53 43
Aktuella projekt Typ Kund År
Kungsbron Kontor, ombyggnad och inredning Google 2018-
Kv. Tegelbruket Stadsutveckling Stockholms Läns Landsting 2018-
Bio & Bistro Capitol Biograf och restaurang Kinematografen St Erik AB 2018
Fornuddens skola Skola F-9 inkl idrottshall Tyresö kommun 2018
Statens Fastighetsverks HK Kontorsinredning Statens Fastighetsverk 2018
Arlanda Porten Flygplats Swedavia 2012-