Stockholm

Ett komplett arkitektkontor i Stockholm

Kontakt

+46 (0) 8 412 52 00

Katarinavägen 15

Box 1230, 111 82 Stockholm

Karta

På Tengboms huvudkontor sitter omkring 150 medarbetare inom arkitekturens alla områden. Här finns bland annat Sveriges största avdelning inredningsarkitekter, men också landskapsarkitekter, rådgivare och projektledare, såväl som en mängd specialister inom allt ifrån ljusdesign och byggnadsvård till social hållbarhet och digitalisering.

Innovativt och framåtblickande

Huvudkontoret fungerar till stor del som en samlingsplats för kunskapsdelning och samarbete, en arena för alla som vill diskutera arkitektur, byggande, samhällsfrågor och allt däremellan. Vi ses!

Mark Humphreys

Kontorschef
+46 8 412 53 43
Aktuella projekt Typ Kund År
Bergianska trädgården Byggnadsvård Statens fastighetsverk 2019-
Ersta Nya Sjukhus Sjukhus och landskap Ersta Diakoni 2017-
Kv Brandstegen Skola och byggnadsvård Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab 2013-2019
Grand Hotel Kontor, konferens och restaurang Blasieholmen 54 KB 2012-
Royal Offices Kontor Vectura Fastigheter 2016-2019
Arlanda Porten Flygplats och infrastruktur Swedavia 2012-
JM huvudkontor Kontor och inredning JM 2016-
EY huvudkontor Kontor och inredning EY 2020
Stadshagen Park och torg Exploateringskontoret 2019-
Tegelbruket Bostad, landskap och stadsplanering Locum 2018-2020