Tengbom får utökat förtroende av Statens fastighetsverk

Tengbom tilldelades i januari 2023 ytterligare ett ramavtal för Statens fastighetsverk till sina redan befintliga byggnadsspecifika uppdrag som hus- och slottsarkitekter.

Maria von Porat, arkitekt på Tengbom, kommer under de kommande åren tillsammans med ett team av underkonsulter och kollegor, bistå Statens fastighetsverk i arbetet med att bibehålla och utveckla de statliga byggnadsminnena Universitetshuset, Kungshuset, Palaestra et Odeum, Theologicum och Historiska museet i Lund.

Maria von Porat. Foto: Magnus Hofverberg

– Det är en ära att få utökat förtroende från Statens fastighetsverk. Vi ser fram emot att få fortsätta att arbeta tillsammans med många av byggnaderna kring Lundagård som är Lunds mest värdefulla kulturmiljö, säger Maria von Porat.

Tengbom har arbetat med ombyggnaden av Kungshuset under många år. Just nu pågår även projektering av nya sfinxer till Universitetshusets tak. I augusti är Kungshuset färdigställt och redo att tas i bruk av hyresgästen Lunds universitet.

Tengbom har sedan många år flertalet ramavtal med Statens fastighetsverk:

Magnus Almung är husarkitekt för Karlskrona Marinmuseum och Stumholmen Karlskrona.
Mattias Andréasson är slottsarkitekt för Kalmar slott och Borgholms slott.
Katarina Enekvist är husarkitekt för Bergianska trädgården, Stockholm.
Gunilla Gustafsson är husarkitekt för Jönköpings residens och Göta hovrätt.
Malin Herlitz är husarkitekt för Kungliga Musikaliska Akademin och Kungliga myntet i Stockholm, Stockholms observatorium i Saltsjöbaden samt Karlstad residens och Gamla Gymnasiet i Karlstad.
Josefin Larsson är husarkitekt för Nationalmuseum, Stockholm.
Maria von Porat är husarkitekt för Malmö residens, Halmstad slott samt Universitetshuset, Kungshuset, Palaestra et Odeum, Theologicum och Historiska museet, Lund.
Erik Wikerstål är slottsarkitekt för Varbergs fästning.

Vill du veta mer?
+46 42 19 48 53