Katarina Enekvist är ny husarkitekt för Bergianska trädgården

Statens fastighetsverk har utsett en ny husarkitekt för Bergianska trädgården – Stockholms botaniska trädgård på Djurgården. Uppdraget är att i tvärdisciplinära team och i samarbete med SFV se över och rådge kring anläggningens utveckling.

Gamla orangeriet med örtagården i förgrunden. Foto: Bergianska trädgården/Eva Dahlin

Att vara husarkitekt för Statens fastighetsverks objekt innebär att arbeta i rollen som generalkonsult där husarkitekten samordnar relevanta kompetenser; totalt ett tiotal expertområden. Husarkitektförordnandet är tre plus sex år långt. Husarkitekten ska tillsammans med Statens fastighetsverks förvaltare bidra till att anläggningen vårdas och utvecklas utifrån helhetssyn, kontinuitet och med rätt kvalitet.

– Det är ett drömuppdrag med stort ansvar att vara Statens fastighetsverk husarkitekt för Bergianska trädgården i Stockholm. Bergianska trädgården utgör ett älskat besöksmål och en viktig institution i Stockholm med ett intressant och komplext innehåll. Det högst kompetenta team som jag har omkring mig i husarkitektuppdraget är tryggt och sammansvetsat genom mångårigt samarbete. Jag ser mycket fram emot att lära känna Bergianska trädgården ur olika aspekter och få möjlighet att bidra med relevanta insatser, säger Katarina Enekvist.

Katarina Enekvist

Katarina är idag även husarkitekt för Thielska galleriet, Manillaskolan och Sjöhistoriska museet på Södra Djurgården i Stockholm och har tidigare varit husarkitekt för Kungliga Operan och Prins Eugens Waldemarsudde.

Victoriahuset i Bergianska trädgården. Foto: Bergianska trädgården/Eva Dahlin

Om Bergianska

Bergianska trädgården ligger på Norra Djurgården i Nationalstadsparken och är Stockholms botaniska trädgård – ett museum för levande växter.

Trädgården består av byggnader som samspelar med park- och trädgårdsmiljöer. Tillsammans utgör dessa en kulturhistoriskt värdefull helhet som är förklarat statligt byggnadsminne.
Ytan om cirka 20 hektar, uppdelad på olika fastigheter, förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV) respektive Kungliga vetenskapsakademin (KVA). Bergianska trädgårdens syfte och roll är att sprida kunskap och information om biologisk mångfald, botanik och hortikultur samt tillhandahålla material för forskning och utbildning.