Erik Wikerstål och Gert Wingårdh är Årets Betongarkitekter

Den 22 november ägde Betonggalan rum på Waterfront i Stockholm. Priser delades ut i åtta kategorier, varav Årets Betongarkitekt var en. I år gick det till Erik Wikerstål och Gert Wingårdh för servicebyggnaden bakom Nationalmuseum.

 

Servicebyggnaden bakom Nationalmuseum prisas för hur den tar plats i sammanhanget. Foto: Tengbom

Riktlinjerna för priset är att materialet betong ”väsentligen bidragit till god arkitektur” och de som stod för den bedömningen var en jury bestående av Tobias Nissen, Vera arkitekter, Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter och Ulf Mangefors, BSK. Deras motivering lyder:

Erik Wikerstål och Gert Wingårdh vinner Årets Betongarkitekt 2018.

”Servicebyggnaden som uppförts i samband med ombyggnaden av Nationalmuseum i Stockholm fyller en funktion som inte gick att integrera i den befintliga museibyggnaden. Vad som skulle kunna upplevas som problematiskt – en byggnad som på intet sätt kommunicerar med sin omgivning – blir istället projektets främsta kvalitet: en arkitektur som påminner om ett elegant och hemlighetsfullt skrin snarare än om ett tekniskt byggnadsverk. Tre av den rätvinkliga volymens fyra fasader består av matrisgjutna prefabricerade betongelement vars ytstruktur skapar illusionen av ett flätverk. Genom den skickliga placeringen av elementskarvarna och en raffinerad utformning av hörnpartierna ges byggnaden en textil kvalitet som kontrasterar mot konstruktionens fysiska tyngd.”

Servicebyggnaden inrymmer funktioner som inte fick plats i huvudbyggnaden.
Matrisgjutna prefabricerade betongelement skapar illusionen av ett flätverk.
Placeringen av elementskarvarna hyllas specifikt av juryn.