Kontor post covid – smartare och mer flexibla

Hur ska vi anpassa våra arbetsplatser för ökade lokalkostnader och medarbetare som vill arbeta hemifrån? Kristina Jonasson, vår studiochef för inredning i Stockholm, har en plan (och ger tre snabba råd för den som går i ”nya kontorstankar”).

Vi träffar Kristina Jonasson som är chef för Tengboms inredningsstudio i Stockholm. Kristina är utbildad på Konstfack och har jobbat som inredningsarkitekt i snart tjugofem år med mestadels större projekt – från första verksamhetsanalysen till färdiga inflyttningsbara lokaler.

Tengboms huvudkontor i Stockholm är i ständig förändring.

Hallå Kristina! Vad efterfrågar uppdragsgivarna just nu när det gäller inredning?

– Många kommer till oss med utgångspunkten att behoven har förändrats, inte minst efter pandemin men också i och med hur digitaliseringen har möjliggjort hemarbete. Även prisutvecklingen gör att företag och myndigheter måste ta ett grepp om sina utgifter  Därför har vi skapat en ny ”anpassningsanalys”, som vi använder för att hjälpa våra kunder när de förändrar arbetsmodeller och står med tomma lokaler. Många medarbetare vill fortfarande arbeta hemifrån några dagar per vecka, trots att pandemin är så gott som över.

Kristina Jonasson, studiochef för inredning i Stockholm

– Samtidigt är det viktigt att påpeka att kontoren inte kommer att försvinna. Det går inte bara att dra ner på antalet skrivbord. Medarbetarnas individuella behov är olika. Det fysiska mötet slår ofta det digitala och de som arbetar hemifrån alltför mycket kan riskera att hamna i ett B-lag. Nyanställda har också ofta ett större behov att ha andra medarbetare omkring sig för att komma igång. Hur påverkar de här faktorerna planeringen av lokalerna? Vår ”anpassningsanalys” säkerställer att anpassningen verkligen fungerar även för framtida förändringar. Det är viktigt när företag fattar viktiga beslut kring lokaler att de tänker långsiktigt. Varje flytt kostar både för kunden och fastighetsägaren och även för klimatet.

Det handlar allt oftare om att skapa något helt nytt genom att arbeta med det vi redan har

– Sedan innebär den här förändringen, när medarbetare ibland arbetar hemifrån, också att lokalerna inte utnyttjas lika mycket. Det kan leda till att någon del av en lokal står outnyttjad. Att använda den delen, för till exempel uthyrning, är naturligtvis bra både för ekonomin och klimatet.

 

Vilka förändringar handlar det om?

Hur skalar man ner utan att tumma på trivseln? Spana in Tengbom i Malmö. Foto: Jonas Ingerstedt

– Det är en ny tid, det handlar allt oftare om att skapa något helt nytt genom att arbeta med det vi redan har. Här gör vi arkitekter störst nytta om vi direkt skaffar en så djup förståelse för kundens behov som möjligt. Bland annat genomför vi medarbetarenkäter för att förändringen ska kunna utgå från medarbetarnas behov. Sedan gäller det att skapa smarta lösningar som fungerar långsiktigt. Att inventera möbler är också ett viktigt steg för att se vad som går att återanvända. Men vissa uppdragsgivare har istället behov av förändring för att göra en nystart. Då handlar det om att se över befintliga lokaler och inredning och vad man kan göra för att uppgradera verksamheten.

Hur ser det ut i offentliga lokaler?

– Många byggnader i kommuner är i stort behov av modernisering. Husen kanske byggdes på 1970-talet och behöver förändras, förbättras och ofta bli mer flexibla. Här kan det bland annat handla om att vi hjälper kommunerna att skapa förutsättningar för att samnyttja lokaler bättre framåt, kanske olika förvaltningar kan samarbeta mer. Det kan vara smart istället för att bygga nytt.

3
Kristinas tre snabba råd till den som går i “nya kontorstankar” i dag

  1. Se över företagets behov och möjliga scenarier för framtida förändringar.
  2. Om behoven av lokalyta har minskat, går det att hyra ut en del istället för att flytta? Då finns det möjlighet att ta tillbaka ytan när företaget växer.
  3. Utgå ifrån det som ni redan har. Att till exempel återbruka möbler är bra både för ekonomin och klimatet. Fundera över hyra istället för nyköp för kompletterade produkter.
Vill du prata kontor och kultur?
+46 708 23 14 33