Det ringer in för en ny slags skola

I år invigs tre Tengbomritade skolor i Stockholm. Och det är ingen slump. Skolan är en av samhällets viktigaste funktioner – och en av våra kärnexpertiser. 

Med tre nyinvigda skolor och fler på gång är det ingen hemlighet att vi på Tengbom är starkt engagerade i skolfrågor. Påstudion för samhällsfastigheter i Stockholm jobbar vi med en rad olika skolprojekt tillsammans med bland annat Landskap, Inredning och Stadsbyggnad. Vi driver opinionsarbete och jobbar ständigt för att förflytta gränser och hitta lösningar anpassade till dagens utmaningar. 

Frejaskolan. Foto: Felix Gerlach

Vi brinner för vårt område. Skolan befinner sig i ständig tillväxt, och att få vara med och utveckla en så viktig samhällsfunktion känns både meningsfullt och spännande, säger Lina Swanberg, arkitekt och Studiochef för Utbildning och kulturmiljö på Tengbom i Stockholm. 

Så – hur bygger man bäst en skola för framtiden? Vilka gemensamma nämnare finns för ett lyckat koncept? Fornuddens skola, Rödabergsskolan och Vendelsömalmsskolan är tre i raden av Tengbomritade skolor. Här har modern pedagogik tillsammans med förändrade samhällsstrukturer och nya behov fått styra utformningen, med ”samlingsplats” och ”flexibilitet” som ledord. 

Skolanen samlingsplats med ökad betydelse

På Tengbom jobbar vi för att skapa inkluderande miljöer – skolan ska vara för alla. Det som förr ofta var en avgränsad institution har blivit något annat, något större. I själva verket har skolan blivit en viktig knutpunkt som bjuder in och skapar sammanhållning i stadsdelen. Förändrade beteenden och förflyttad samhällskontext ställer nya krav på arkitekturen. Genom att utgå ifrån nuläget är vi som arkitekter med och skapar en skollösning som både är nytänkande, framåtsträvande och långsiktig.

Frejaskolan. Foto: Felix Gerlach

När nya stadsdelar växer framär skolan ofta en av få offentliga byggnader som finns – inte sällan den enda. Den är en viktig central plats, och ska fungera som ett tillskott till samhället runtomkring. Därför lägger vi stor vikt vid detta ”mervärde” vid utformning av byggnader och lokaler, säger Lina Swanberg.   

Frejaskolan. Foto: Felix Gerlach

Flexibilitet en nyckel för framtidens skolverksamhet

Ny pedagogik, ökade hållbarhetskrav och ett behov av flexibelt utnyttjande av lokalerna ställer höga krav på arkitekturen. För att utnyttja lokalerna maximalt ska de gå att brukas på många olika sättav både skolverksamhet och andra organisationer. Ett exempel på det är Frejaskolan i Tynnered, som planerades för att inkludera samhället runtomkring. Här utnyttjas lokalerna av verksamheter för Unga Vuxna, Kulturskolan och fritidsverksamhet utanför ordinarie verksamhet, något som gynnar alla inblandade. Byggnaden består av tre hexagoner mellan bostadshusen, och blir i sig en naturlig mötesplats. I entréplanet ligger lokaler för bild och slöjd, men också restaurang och café, där även pensionärer brukar äta. Lösningen ger en dynamisk och inkluderande miljö.

Genom att planera skolan smart kan vi och skolan arbeta kreativt med användningen av lokalerna och bjuda in fler aktörer. Att göra skolan till en samlande plats för alla blir givande och hållbart för både skolverksamheten och samhället i stort, avslutar Lina Swanberg.  

Frejaskolan. Foto: Felix Gerlach
Skoltankar? Bolla med Lina.
+46 8 412 53 36