Att lyckas med träbyggnation

På Tengbom drivs vi att pressa gränserna. Inte minst när det kommer till att bygga i trä. Nyligen tilldelades Tengbom Växjö kommuns träbyggnadspris. Helt apropå delar Gunilla Gustafsson därför de bästa tipsen för att lyckas med träarkitekturen.

Sverige frontar en rörelse mot mer träbyggnation. Efterfrågan på träkonstruktion har märkbart ökat både lokalt och nationellt. I takt med att byggregler ses över utifrån klimatpåverkan och materialanvändning väljer flera byggaktörer att specialisera sig och bygga en identitet kopplad till träarkitektur. Där kommer vi ofta in i bilden med vårt kunnande om träkonstruktion och hållbarhet.

Gunilla Gustafsson och Daniel Jacobsson tilldelades Växjö kommuns nya träbyggnadspris tillsammans med HSB Sydost för Pelarsalen.

– Utmaningen för oss arkitekter idag är att lyckas bygga miljöer som människor trivs i. Det är ingen omöjlighet med tanke på de oändliga möjligheter som träkonstruktion erbjuder. Man ska dock vara vaksam på prefab- och modulfällan, för att istället om man kan, utnyttja träets fulla möjlighet till variation i uttryck, säger Gunilla Gustafsson som varit verksam som projekterande arkitekt i Småland, Sveriges träregion nummer ett, i närmare 30 år.

Verktyg för framgång

Vilka parametrar är då viktiga för att lyckas med träbyggnation? Framförallt tre aspekter, menar Gunilla:

1.
Dela kunskap och samverka lokalt

Nyckeln för att lyckas med träbyggnation är att samverka med träproduktionsleverantörer. Är dessa lokala kan man dessutom tjäna tid och pengar såväl som att värna om miljön. Med noggrann planering i tidigt skede har man större möjlighet att nå ända fram med arkitekturen också.

2.
Identifiera ambassadörer och var visionär

Hitta de samarbetspartners ni vill göra skillnad med. I varje region där vi är verksamma har vi som mål att lokalisera den kund eller byggaktör som vill förflytta träbyggandet tillsammans med oss.

3.
Resonera rätt och ha alla argument

Värdera noggrant möjligheten att bygga med trästomme inför varje uppdrag. Det krävs ett kunnigt resonemang för att göra rätt val. Livscykelperspektivet måste sitta i ryggraden.

Vägvisare i Växjö

För första gången delar Växjö kommun i år ut träbyggnadspriset. Pelarsalen är HSB:s första träbyggnad i regionen och ett projekt som i allra högsta grad bidrar till visionen om en trästad. De tre punkthusen om 89 bostadsrätter är belägna vid Väludden och tillhör stadsdelsprojektet Välle Broar. Projektet är certifierat enligt Miljöbyggnad Silver och byggentreprenör för bostäderna är Dynacon.