Symbol för Växjö som trästad

Tengbom föreslår ett träkvarter med fokus på idéutbyte, möten och välbefinnande i tävlingen om WeXO – den nya samlingsplatsen för digital innovation i Växjö.

Bild: WAX Visualizations/Tengbom

Nyligen presenterades de tre förslag som tävlar om att få utforma ett ”småländskt Silicon Valley”. Det är visionen som Castellum tillsammans med Visma skapat för Växjös gamla regementsstad. Med över 800 it-bolag är Växjö redan idag ett digitalt och tekniskt kunskapskluster, även sett ur ett globalt perspektiv. Med idéspridning och nätverkande som ledord, vill man nu attrahera ytterligare arbetskraft till regionen. En nytt kvarter är svaret på denna målbild.

Bild: WAX Visualizations/Tengbom

Tengboms förslag för WeXO är lika delar en port till staden som en symbol för innovation och framtid. Med svepande fasadband av traditionellt träspån i kombination med högteknologiskt glas blir det höga kontorshuset en karaktärsskapande och igenkännbar markör för området.

Byggnaderna kretsar runt ett entrétorg som både är urbant och lugnt, en bullerskyddad oas med uteservering och viloplatser. Ifrån denna varma kärna öppnar byggnaderna upp sig med målet att uppmuntra möten och ett flöde av människor. Torget har också fått ett diagonalt stråk som korsar kvarteret och förstärker kopplingen mellan regementsstaden och Arenastaden, samtidigt som det gör WeXO-kvarteret tillgängligt för alla.

Entrén från gården med det öppna torget. Bild: WAX Visualizations/Tengbom

Den grundläggande idén i Tengboms förslag är de många mötesplatser som öppnas upp i kvarteret för anställda såväl som för stadens invånare. Förutom kontorsarbetsplatser, med tillhörande platser för co-working, innehåller det nya kvarteret konferenslokaler, hörsalar, studios, restaurang och kafé.

Uppdraget har också inneburit att ta höjd för så kallad WELL-certifiering, en ny internationell standard som tar ansvar för människors hälsa och välbefinnande. Castellum vill även miljöcertifiera byggnaden med Miljöbyggnad Guld.

Entrérummets torg. Bild: Tengbom

Den 18 oktober offentliggörs vilket arkitektkontor som får uppdraget att utforma WeXO som ska stå klart vid årsskiftet 2020/21. Övriga tävlande kontor är Henning Larsen och Arkitektbolaget.

Tengboms tävlingsteam
Aron Aspenström Arkitekt
Patrik Ekenhill Arkitekt
Jakob Sjöberg Arkitekt
Agnès Palacios Òdena Arkitekt

 

Aron driver Tengboms Växjö-hub och kan allt om stan. Ställ din fråga till honom!
+46 480 36 36 87