Himlarand – en hyllning till sundet och staden

Helsingborgs kajpromenad ska få ett sceniskt lyft utmed Norra hamnen. På promenadens utkant planerar den privata investeraren Backahill att bygga ett hotell och spa med 120 rum. I ett parallellt uppdrag har Tengbom tagit fram förslaget Himlarand. Bedömningen är pågående och vinnaren kommer troligen utses i november.

Himlarand möjliggör en plats som är både privat och offentlig. Visualisering: WAX

Det viktigaste kriteriet för kontoren som tävlade var att ge något tillbaka till Helsingborgarna. Tengboms förslag öppnar upp landskapet invid hotellet och lägger grunden för en plats som är både privat och offentlig. Terrassen aktiverar och lyfter det annars platta landskapet med förhöjda utkiksplatser och rekreationsmöjligheter tillgängliga för allmänheten. Byggnaden förstärker förbindelsen mellan land och hav, och dess sluttande terrasser medför en unik möjlighet att se solen gå ned mellan två länder.

Visualisering: WAX

Himlarand hyllar och lyfter fram utsikten och upplevelsen av sundet och horisonten som både Helsingborgs och det nya hotellets starkaste identitet. Himlarand vill vara både byggnad, stad och landskap. Formerna får kraft, lyfter sig, blickar ut och blir ett med horisonten.

Den vertikala huskroppen utgör ett nytt landmärke för staden och förstärker dess urbana karaktär. Den högresande strukturen har en raffinerad form som lämnar minimalt fotavtryck i marknivå såväl som i förhållande till siktlinjer från kringliggande byggnader.

Visualisering: WAX

Hotellets inbjudande entréplan är knytpunkten med omgivningen. Den öppna foajén, lobbyn och restaurangen omges av frodande växtlighet och nautiska intryck. Materialen trä, sten och glas utgör fasaden och sätter även tonen interiört. Spaanläggningen använder sig av en maximal dagsljusexponering och skapar en känsla av ett inre lugn i kontrast mot vågorna som slår mot kajen. Upplevelsen av mötet mellan land och hav kulminerar på hotellets tak där en 360-gradig panoramautsikt kompletteras med en evighetspool.

De tävlande förslagen ställdes ut för allmänheten till den 27 oktober. Övriga förslag av Elding Oscarson och Lundgaard & Tranberg kan ses här. Medverkande i Tengboms förslag är Tyréns i Helsingborg, BABA Group i Göteborg och WAX Visualizations.