Tenhults naturbruksgymnasium

Rum för djur
Tenhult smådjursklinik hund undersökningsrum
Arkitektur
Utbildning
Uppdragsgivare:
Byggaktör: Brixly
Uppdragsår: 2023
Var: Tenhult, utanför Jönköping
BTA: 890
Fotograf: Felix Gerlach

Hur ser planlösningen ut för en fågel? Vad har en orm för krav på dagsljus? När våra arkitekter tog sig an Tenhults Naturbruksgymnasiums nya djurvårdsanläggning ville vi bana väg för en trygg och lärorik miljö för både djur och människa. Om vi lärde oss nya saker längs vägen? Oh yes!

Tenhult smådjursklinik exteriör

En djurvårdsanläggning behöver vara funktionell för både djur och människor. Ett uppdrag av rang, särskilt då djuren hanteras alla dagar i veckan.

— Det har varit annorlunda – utmanande och väldigt roligt, säger Sandra Skoglund, uppdragsansvarig arkitekt. Både att skapa byggnader som visuellt ska passa in i det lantliga sammanhanget och att utforma inomhusmiljöerna för djur, elever och lärare. Vi har haft ett väldigt fint samarbete med vår beställare.

Skola för djurintresserade

Tenhult smådjursklinik exteriör

Tenhults naturbruksgymnasium utanför Jönköping kan eleverna kombinera gymnasieutbildning med djurintresse. Gymnasiet är placerat i vackra Tenhultsdalen kantad av åkrar, betesmarker och skogsklädda kullar. På skolan finns utbildningsanläggningar för häst, djurvård, lantbruk och trädgård med plats för 220 elever och 80 lärare. För elever som har långt till skolan finns internat. Efter avslutat gymnasium kan studenterna arbeta på djursjukhus, djurpark, hunddagis, kennel eller zoobutik – eller plugga vidare på universitet.

Fågel, fisk eller mittemellan

2023 öppnade den nybyggda djurvårdsanläggningen som Tengbom ritat. Här finns nu moderna och anpassade avdelningar för djur, större lektionssalar och ett behandlingsrum för djursjukvård. På djurvårdsanläggningen kan du träffa hundratals djur såsom gnagare, kaniner, burfåglar, fiskar, ormar, ödlor, sköldpaddor, sniglar och spindlar.

— Tidigare har djuren i skolan varit inhysta i äldre byggnader intill gamla rektorsbostaden, berättar Sandra. Byggnader som blivit undermåliga och otillräckliga.

För att förbättra djurskyddet, och skapa en mer funktionell, tillgänglig och ändamålsenlig miljö för elever och lärare behövde skolan en ny djurvårdsanläggning. Inledningsvis fokuserade man på fåglar, reptiler och fiskar, men fler byggnader kan tillkomma.

Tenhult smådjursklinik exteriör

Voljärer för fåglar – och ett tropikarium

Fåglarna på skolan har fått nya voljärer: stora inhägnader där de kan flyga fritt. Voljärernas tak är täckt av ett skydd mot rovfåglar. Här bor exotiska fåglar som aror, kakaduor och undulater.

— Nu kan fåglarna ta sig mellan inomhus och utomhus via en liten lucka i ytterväggen, säger Sandra.

En av voljärerna är avsedd för karantän, där man kan isolera sjuka fåglar. För att möta behoven från fåglarna har vi lagt särskild uppmärksamhet på materialval och utformning.

— Fåglar pickar mycket, på väggar, golv och andra boytor. Det blev vi tvungna att ta med i beräkningen när vi skapade voljärerna, förklarar Sandra. Mellan utgångar och dörrar finns slussar som minskar risken för att djur förirrar sig och rymmer.

För tropiska djur, inklusive ormar, ödlor, paddor och exotiska fiskar, tog vi fram ett tropikarium med plats för terrarier och akvarier.

Tenhult smådjursklinik tropikarium

Faluröda lador med high techfunktion

Tillsammans med vår beställare Region Jönköping arbetade vi för att få fram byggnader som fungerar både visuellt i den lantliga miljön och som undervisningslokaler. Därav efterliknar byggnadernas utseende ladugårdar, med en modern känsla.

— De faluröda byggnaderna och övrig färgsättning knyter an till den lantliga miljön, i en jordig och naturinspirerad färgskala, som helhet, säger Sandra.

Det har varit en utmaning att anpassa byggnaderna till djurens och människornas behov och moderna kravställningar, samtidigt som de ska smälta in i landskapet.

— Byggnaderna klassas som jordbruksbyggnader vilket gör att man inte får dölja installationer, förklarar Sandra.

Krav på dagsljus och för dygnsrytm och temperaturreglering måste fungera för både djur och människa.

Tenhult smådjursklinik hundOmsorg dygnet runt

I byggnaderna finns också klassrum och personalutrymmen. Djur behöver omsorg under veckans alla dagar. Här finns ett särskilt utrymme för rengöring och skötsel.

— Vi tog fram två kök för förberedelse och tillredning av djurens mat. Småkryp för tropikariets hyresgäster, frön och annat för fåglarna, säger Sandra.

Teknikutrymmen är placerade en trappa upp, ovanför djurrummen för att optimera utnyttjandet av byggnaderna och undvika att teknik och installationer stör djuren eller arkitekturen. Trapporna till övervåningen går på utsidan av byggnaderna. Det gav möjlighet att skapa förråd för mockning och annan utrustning under dem.

Trästomme och solceller

Tenhults naturbruksgymnasium har fått en framtidssäkrad byggnad för djur och människor, god vistelsemiljö med funktionella och anpassningsbara lokaler.

— Enkel tillgång till utomhusvistelse från byggnaderna är viktigt, säger Sandra. I ett naturbruk ska du ha kontakt med utomhusmiljön och kunna följa årstiderna.

Husen är byggda med trästomme och träfasad och solceller på taket. Då byggnaderna är integrerade i den befintliga miljön känns djurvårdsanläggningen både ny och naturlig. Samtidigt som den uppfyller kraven på funktion och hållbarhet för att uppfylla klassificeringen Miljöbyggnad silver.

Tenhult smådjursklinik exteriör

Kontaktperson

Sandra Skoglund

Uppdragsansvarig arkitekt
+46 36 17 32 33

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Saskia Jäckel Arkitekt SAR-MSA
Edwin Krantz Byggnadsingenjör
Gitte Vistnes Arkitekt SAR-MSA
Galini Afentoulidou Arkitekt SAR-MSA (tillgänglighet)
Stina Ahlgren Byggnadsingenjör