Ropstenskajen

Trä inifrån och ut
Ropstenskajen Tengbom Folkhem 2015
Arkitektur
Boende & Hotell
Uppdragsgivare:
Uppdragsbeskrivning: Idéförslag boende
Plats: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Uppdragsår: 2014

År 2014 gav Folkhem arton av Sveriges främsta arkitektkontor i uppdrag att rita varsitt träbostadsprojekt i Stockholm. Folkhems mål var att kunna erbjuda Stockholms Stad att bygga 6 000 bostäder helt i trä inom en tioårsperiod. Vi var ett av kontoren som tackade ja till Folkhems uppdrag, och därefter växte idéförslaget Ropstenskajen i Norra Djurgårdsstaden fram på våra ritbord.

Precis vid vattnet strax intill Lidingöbrons fäste ligger Ropstenskajen. Vi ser en stadsdel som andas taktilitet. Där gränserna suddas ut mellan stad och natur, mellan inne och ute. Allt är av trä – inifrån husens bärande stomme, ut till fasaderna och balkongerna som är klädda med träpaneler i varierade profiler. Genom en variation av takkonturer, storlek på huskroppar och skiftande kulörer skapar vi livfulla förskjutningar i en miljö som ändå präglas av en starkt naturlig helhet.

Ropstenskajen Tengbom Folkhem 2015
Illustration: Tengbom

Golv att gå barfota på

Inuti bostäderna möts vi av dagsljus, av rymd och oväntad takhöjd. Lidingö och den framväxande Norra Djurgårdsstaden är ständigt närvarande via utblickarna mot vattnet genom stora fönsterpartier och från varje lägenhets balkong eller terrass. Solavskärmningen sker delvis genom skjutbara skärmar i fasaden. Materialiteten är genomgående även i inomhusmiljön, med synlig träkonstruktion i tak och väggar. Här finns kvaliteter för alla sinnen. Rejäla golvtiljor som skapade för bara fötter.

Levande miljöer för boende och besökare

Ropstenskajen är en levande stadsdel, med omkring 130 bostadsrättslägenheter i den norra delen och 120 hyresrätter i den södra, med möjlighet till kommersiella lokaler ner mot vattnet samt längs huvudstråken. Vi vill att arkitekturen i området även bidrar till sociala kvaliteter. Husens indragna entréer med umgängesytor blir vår tids förstukvistar, platser för spontana möten med nya bekantskaper i övergången mellan inne- och utemiljö. Vi har ritat bostäderna medvetet yteffektiva för att vara ekonomiskt tillgängliga för så många som möjligt.

Ropstenskajen Tengbom Folkhem 2015
Illustration: Tengbom

Vi tror att träbyggnader som byggs och utrustas med modern teknik skapar en hälsosam livsmiljö, där vi mår bra samtidigt som vi uppmuntras att leva hållbart och medvetet.

Varför trä?

Det är något alldeles särskilt att bo i trähus. De andas, doftar och känns annorlunda. De står länge och de åldras vackert. Vi tror att träbyggnader som byggs och utrustas med modern teknik skapar en hälsosam livsmiljö, där vi mår bra samtidigt som vi uppmuntras att leva hållbart och medvetet.

Men det är inte bara människan som mår bra av trähus. Det gör också miljön. Trä är en helt förnyelsebar resurs som ingår i naturens kretslopp. Träbyggen kräver mindre ingrepp i miljön och går dubbelt så fort att bygga, jämfört med betonghus. Den största fördelen med träbyggen är att de inte ger några koldioxidutsläpp. Tvärtom binder de koldioxid. Folkhems förslag att bygga 6 000 bostäder i trä skulle spara oss 600 000 ton koldioxidutsläpp. Det motsvarar att pausa all flygtrafik vid Bromma flygplats i 50 år. Läs gärna mer om fördelarna med trähus och om initiativet på Folkhems hemsida.

Kontaktperson

Mark Humphreys

Regionchef Stockholm
+46 8 412 53 43

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anna-Lena Ekman Arkitekt SAR/MSA
Maria Masgård Arkitekt SAR/MSA
Stefan Raam Arkitekt