Lilla servicehuset på kyrkogården

Arkitektonisk pärla för alla behov
Arkitektur
Kultur
Uppdragsgivare: Svenska kyrkan, Kalmar pastorat
Plats: Kalmar
Yta: 30m2
Uppdragsår: 2020
Samarbetspartners: WSP
Fotograf: Jonas Lindström Studio

Den lilla servicebyggnaden på Kalmars norra kyrkogård har plats för informationstavla, toalett och trädgårdsredskap för gravarna. Den är dessutom klimatsmart och har ett formspråk och material som samspelar med omgivningen. Ett särdeles fint exempel på varsam, funktionell arkitektur i känslig miljö.

Servicehuset
Servicehuset är placerat just innanför en av kyrkogårdens entréer – som ett nav och en vägvisare för besökare.

Kyrkogårdar har en speciell atmosfär som många berömda arkitekter med vördnad tagit sig an genom tiderna. När något ska byggas på så känslig mark krävs fingertoppskänsla och lyhördhet. Detta oavsett om det ska uppföras ett kapell med världsarvspotential eller om det gäller en i sammanhanget kanske världslig men ack så nödvändig toalett.

Diskret vägvisare med servicehuset

Tengbom fick i uppdrag av Kalmar pastorat att rita ett servicehus för den norra begravningsplatsen. Resultatet är en till synes blygsam skapelse i tegel och trä som rymmer flera funktioner. Förutom nämnda wc finns också en informationstavla, förråd för trädgårdsredskap och ett utrymme för att ta hand om växter till gravarna. Placerad vid en av kyrkogårdens entréer är den tänkt att fungera som en samlingspunkt som besökarna kan orientera sig mot och från. Med sina skarpa vinklar är den väl synlig i landskapet samtidigt som färger och material korresponderar både med naturen och omkringliggande byggnader.

– Mycket av svaret på hur den här byggnaden skulle gestaltas hittar man redan i miljön och i befintliga byggnader. Det intressanta är hur den förhåller sig till sammanhanget, säger uppdragsansvarig arkitekt Johan Kjellnäs, som genomfört projektet i samarbete med landskapsarkitekter.

servicehuset
Skarpa vinklar gör det multifunktionella huset synligt i landskapet.
servicehuset
Formspråk och material har tagit avsteg i de omkringliggande byggnaderna och den omgivande tallskogen.

Kontext med kvalitet

Exempelvis har en hel del av formspråket inspirerats av det nyligen utbyggda krematoriet. Där har man arbetat mycket med trä och vertikala ribbor, och det fick också bli det starkaste uttrycket i servicebyggnaden. Idén till det putsade teglet för byggnadens kärna kommer från en närliggande personalbyggnad. Samtidigt plockades färgerna upp från den omgivande tallskogen.

– Det roligaste är ju att över huvud taget få verka i den här miljön. Både äldre och nyare byggnader håller hög klass, man ser långsiktigt på alla byggnader här, säger en påtagligt entusiastisk Johan Kjellnäs.

servicehuset
Även små hus ska uppfylla hållbarhetskraven. Här driver de sluttande solcellerna på plåttaket elen i servicehuset.

Energi från ovan

Det sluttande plåttakets solceller som driver elen i servicehuset, och även tar hand om överskottet, är ett annat exempel på långsiktigt och hållbart tänkande. Planen är att hela pastoratet kan använda byggnaden som mall för att uppföra flera liknande faciliteter. Man har nämligen noterat att det är många som inte besöker kyrkogårdar just på grund av den så vanligt förekommande avsaknaden av en toalett. Nu är detta ett bekymmer mindre för besökarna till Kalmars norra kyrkogård. Som dessutom har något vackert att se på om det skulle bli kö.

Kontaktperson

Johan Kjellnäs

Arkitekt SAR/MSA
+46 480 45 66 55

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Bo Tallhage Landskapsarkitekt
Jan Arbman Ingenjör
Johan Kjellnäs Arkitekt