ABC 2.0

Utveckling av en växande tunnelbanestad
Stadsbyggnad
Idé & Vision
Uppdragsgivare:
Plats: Stockholm
Projekttyp: Stadsutvecklingskoncept
Uppdragsår: 2013

Stockholm är en av de regioner som växer allra snabbast i hela Europa. Allt fler flyttar in i huvudstaden, och 2020 beräknas över en miljon människor att bo i staden. Nya bostäder, bättre kollektivtrafik, handel och service – samtidigt tillgänglig för alla – är några av de utmaningar som måste lösas för att skapa en god livsmiljö för alla stadens invånare. Dags för ABC 2.0.

Den klassiska ABC-staden

ABC-stadskonceptet, där boende på nära håll skulle ha tillgång till Arbete, Bostad och Centrum, fick således ett stort genomslag inom stadsplaneringen i Stockholms förorter på 1950-talet, med Vällingby och Farsta som främsta exempel. Behovet av ett innovativt grepp växte fram ur den stora bostadsbristen och inflyttningen till Stockholm efter andra världskriget. ABC-staden löste definitivt många viktiga problem, men skapade också ett nytt – i praktiken blev staden splittrad och utspriden. Förorterna blev satelliter som inte hängde ihop.

ABC 2.0
Illustration: Tengbom

Stationen är navet i ABC 2.0

Arvet efter ABC-planeringen lever i högsta grad kvar. Samtidigt står vi idag inför en liknande utmaning med en enorm bostadsbrist. Vi behöver söka innovativa och kreativa lösningar och tänka nytt i den befintliga miljön. I konceptet ABC 2.0 pekar vi på stationsområdenas stora potential. Dels som samlingsplats för kollektivtrafiken och nav för våra nya resemönster, men också som katalysator för hela Stockholms utveckling. Istället för att splittra vill vi samla och koncentrera staden.

ikano_1
Illustration: Tengbom

Stationen är utgångspunkten i vårt koncept där vi kombinerar bostäder med service och handel genom att använda ytorna smartare och bygga på höjden. Nya boendetyper ger rum för en större bredd och variation av bostäder. Konceptet ger plats för nya bostäder, förbättrad service och tillgänglighet, butiker, restauranger och andra verksamheter i kombination med ett utvecklat och levandegjort offentligt rum.

Kontaktperson

Lina Swanberg

Studiochef Utbildning & Kulturmiljöer
+46 8 412 53 36

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Annica Fagerberg Arkitekt SAR/MSA
Marie-Louise Groth Planeringsarkitekt FPR/MSA
Vojtech Lekes Arkitekt MSc