Helsingborg

Ett nära arkitektkontor

Kontakt

+46 (0) 42 28 78 00

Terminalgatan 1

252 78 Helsingborg

Karta

På Tengbom hyllar vi arkitektur som bidrar till jämlika städer och samhällen, som tar ansvar för jordens resurser och som uppmuntrar till nya tankar och beteenden. Vi medverkar i projekt inom allt från stadsutveckling och landskapsarkitektur till hus- och inredningsarkitektur.  

Vi jobbar över gränser 

Vi är en av de starkaste aktörerna i regionen när det kommer till kulturmiljö, transformation och byggnadsvård. Dessutom tar vi gärna ett helhetsgrepp genom att process- och projektleda – så driver vi utveckling inom bland annat vård, labb, läromiljöer, bostäder, idrott och kontor. Vi vet att god arkitektur utgår från människans behov och vi strävar alltid efter inkluderande och gränsöverskridande samarbeten. 
 
För att bredda vårt erbjudande och utöka vår expertis slog vi 2023 ihop Tengboms kontor i Helsingborg och Malmö, dock fortsatt på varsin adress. På kontoren arbetar i dag 70 medarbetare – arkitekter, slottsarkitekter, byggnadsingenjörer, landskapsarkitekter, planarkitekter, inredningsarkitekter och hållbarhetsspecialister. Välkommen! 

Josefin Klein

Kontorschef
+46 40 641 31 18

Emma Nilsby

Kontorschef
+46 40 641 31 43