Första spadtaget för Grums nya brandstation

Brandstationen i värmländska Grums har runt 240 utryckningar per år och är därmed den deltidsstationen i regionen med flest larm. Många utryckningar är relaterade till trafikolyckor på E18 men även Gruvöns bruk, och läget intill Vänern kräver många insatser av Räddningstjänsten. Idag firar vi byggstarten för Grums nya brandstation som vi har ritat.

Visualisering av Grums nya brandstation
Visualisering av Grums nya brandstation

Den befintliga brandstationen i Grums är i dåligt skick. En ny station innebär både bättre arbetsmiljö för brandmännen men också ett mer strategiskt läge för utryckningar.

— Den nya brandstationen säkerställer snabbare utryckningar och blir en attraktiv arbetsplats, säger Elin Larsson, kontorschef på Tengbom i Karlstad. Räddningstjänsten har en viktig samhällsfunktion och den nya placeringen innebär mer trygghet för medborgarna. Vi har haft ett gott samarbete med alla samarbetspartner, Peab, Räddningstjänsten och kommunen.

Säkert, synligt och genusneutralt

Den nya brandstationen ligger på en plats som ger korta utryckningsvägar till både tätorten, industrin, E18 och Vänern. Byggnaden kommer vara väl synlig för den förbipasserande trafiken med en upplyst fasad i gaveln, som påminner om Räddningstjänstens ljus. Det är en modern station utifrån flera perspektiv såsom teknik, arbetsmiljö och genusneutralitet.

Den nya placeringen innebär mer trygghet för medborgarna.

Värmebehandlat trä och solceller

Brandstationens långsida blir placerad mot sydväst för att gynna placeringen av solceller på taket. Fasadmaterialet är i värmebehandlat trä och perforerad plåt. Gavlarna blir klädda i plåt och utformas utan taksprång för att få en så ren siluett av byggnaden som möjligt. De indragna fasaderna har en träfasad av pigmenterat, värmebehandlat trä i en varm brun nyans. Stora delar av taket riktar sig mot sydväst och lämpar sig bra för montage av solceller. Övriga installationer som takhuvar blir placerade i takdelen som lutar mot träddungen i nordost.

Den nya brandstationen är efterlängtad både av Räddningstjänsten och kommunen. Beräknad inflyttning för några av Sveriges viktigaste trygg- och säkerhetsaktörer är 2025.

Vill du prata samhällsbärande arkitektur?
+46 702 75 67 66