Stadshotellet vinner Karlstads kommuns arkitekturpris 2021

Med stor omtanke om byggnadens historik och läge tog vi fram en tillbyggnad som bjuder in fler hotellgäster och som också välkomnar Karlstadborna till stadens första takbar och hotelspa med pool på taket. Det här är Elite Stadshotellet som vann Karlstad kommuns arkitekturpris.

Foto: Lasse Olsson

För fjärde gången (!) på fem år står det klart att Karlstad kommuns arkitekturpris 2021 går till ett Tengbomritat projekt. Denna gång Stadshotellet i Karlstad som invigdes juli 2021.

Nomineringen: ”Med den nya tillbyggnaden av stadshotellet, har kvarteret Vågen efter 60 års kompletteringsmöjlighet äntligen kommit till stånd. Tillbyggnaden har på ett skickligt sätt lyckats förena klassiska utformningsprinciper med ett tydligt funktionellt och samtida förhållningssätt i stadens mitt.”

Tillbyggnad för alla

I utformningen av Stadshotellets tillbyggnad valde vi att behålla huvudkompositionen från den befintliga byggnaden – för att framhäva hotellets karaktär, historia och likaså uttryck längs med Klarälven. Fyrtiofem rum, en spaavdelning i entréplanet och en takterrass på toppen huserar i den klassicistiska tillbyggnaden som på så sätt förlänger hotellets huvudbyggnad. Här skapade vi också tillgänglighet till husets äldre delar så att även rullstolsburna nu kan nå samtliga utrymmen och plan.

Fasad som knyter ihop gammalt och nytt

Att bevara och lyfta de gamla värdena var avgörande i projektet. Samspelet mellan gammal och ny byggnad syns bland annat i horisontaliteten i fönstersättningen och det gultonade teglet som går i linje med både huvudbyggnaden och miljöerna runtomkring. Mosaiken över fönstren och de specialritade smidesräckena lyfter i sin tur upp huvudbyggnadens gröna färg.

Njutbart och samtidigt rogivande i glittret från Klarälven. Foto: Lasse Olsson
TIll sist en tillbyggnad som möter huvudbyggnad i en omsorgsfull övergång. Foto: Lasse Olsson

Uppdragsgivare: Consto Väst ABByggherre: Elite Stadshotellet Karlstad
Yta: ca 2 000 kvm, 45 rum + SPA
Samarbetspartners: AB Gunnar Svensson (inredning hotellrum + spa)
Byggår: 2019-2021

Teamet från Tengbom: Uppdragsansvarig arkitekt Anki Haasma, gestaltningsledare Rémi Mazzenga, handläggande arkitekt Carin Synneby, medverkande arkitekt Sofia Lindström, inredning Petra Eriksson.

Vill du bolla ett eventuellt projekt? Hör av dig till Anki!
+46 54 400 50 68