Nya affärsutvecklare på Tengbom

En god nyhet som start på 2024 är att vi nu kan berätta om våra nya affärsutvecklare som stärker upp vårt redan starka affärsteam. Vi har rekryterat tre nya affärsutvecklare inom samhällsutveckling, hållbarhet och inredningsarkitektur.

Det innebär att vi nu har tretton affärsutvecklare som täcker in samtliga affärsområden.

­— I rådande lågkonjunktur står arkitektbranschen inför utmaningar som kräver strategiska och kundnära lösningar, säger Niklas Svensson, affärsutvecklingschef. Vi måste fortsätta att utveckla vår affär för att möta våra kunders behov och marknadens efterfrågan. Inte minst i region norr där vi ser en ökad efterfrågan på kompetens, inte enbart avseende nyetableringsprojekt utan även för att planera och bygga samhällen där folk kan och vill leva – men också stanna kvar.

affärsutvecklare
Robert Fekete, Anna Lundberg, Fanny Stenberg

Anna Lundberg är affärsutvecklare för Tengboms tre kontor i region norr – Umeå, Piteå och Luleå. Fanny Stenberg och Robert Fekete är nya affärsutvecklare på Tengboms stockholmskontor med uppdrag att utveckla affärer inom framför allt stadsutveckling, hållbarhet och inredning.

Våra övriga affärsutvecklare

Region Stockholm: Josefin Larsson Karolina Lorentzi, Niklas Svensson och Stefan Rydin
Region Väst: Jerker Kryander och Torbjörn Ström
Region Mitt & Syd: Ellen PerssonMattias Andreasson och Ulrika Lundquist