Visionen för ett nytt kultur- och evenemangscentrum i Örnsköldsvik

I dagarna presenterade Örnsköldsviks kommun visionen för ett nytt kultur- och evenemangscentrum i Örnsköldsvik. Skisserna för visionen har vi på Tengbom tagit fram tillsammans med planeringskontoret Urban Minds. Konceptet innefattar hotell, scener, evenemangslokaler, musikproduktion och också kulturskola.

Flera utredningar har visat att det saknas en plats i Örnsköldsvik för kultur och evenemang. Henrik Stefansson är arkitekt på Tengboms Umeåkontor och har arbetat med visionsskisserna. Hur går ett sådant arbete till Henrik?

Henrik Stefansson. Foto: Tengbom

− Det är ett tidigt skede och därmed ett väldigt övergripande program för oss att ta fram. Till att börja med har vi försökt konkretisera programmet och uppskatta ytor och volymer utifrån det. Sedan har mycket handlat om platsen – att arbeta med hur de olika byggnadsvolymerna landar i stadsrummet och ge dem former som skapar förutsättningar för våra och stadens idéer och önskemål om hur ett kulturcentrum ska se ut och vad det ska vara.

Visualisering: neonstudioarch.com

Det händer mycket i Sveriges norra regioner just nu vilket innebär utmaningar när det gäller bostäder, trafik, infrastruktur och stadsbyggnad – förutom att varje kommun behöver kulturen som bärande kraft. Hur går era tankar och förberedelse inför det på Tengbom i Umeå?

− Som en etablerad stadsutvecklingsaktör ser vi såklart framför oss att vi på Tengbom kommer ha en central roll i utvecklingen i regionen framåt. Vi har bred kompetens, många specialistkunskaper men också den lokala närvaron med våra tre kontor i Luleå, Piteå och Umeå. Och allt hänger ju ihop. Även det lilla projektet påverkas av regionens utveckling i stort och vice versa. Det gör att det finns en stimulerande uppgift i varje projekt. Så, vi följer utvecklingen noggrant, håller oss hela tiden uppdaterade och stärker vår kompetens kontinuerligt för att kunna ta oss an alla regionens utmaningar.

Under hösten planerar Tengboms Piteå-kontor ett Tengbom Talks om social hållbarhet, ett område som kommer vara avgörande för att säkerställa att norra Sverige blir en region där människorna som flyttar in också vill stanna kvar. Tengbom har sedan 2022 en systematik och en certifiering, JämtJämlikt,  som säkerställer att den byggda miljön och stadsplaneringen tar hänsyn till alla diskrimineringsgrunder, social hållbarhet och de mänskliga rättigheterna.

Projektet för Örnsköldsviks nya kulturcentrum har varit ett gemensamt arbete mellan Tengbom och Urban Minds där Tengbom haft huvudansvar för byggnadsutformningen och Urban Minds bidragit med ytterligare kompetens inom stadsutveckling och stadsplanering. Under hösten tar kommunen och externa parter fram fördjupat material och färdplan.

Kultur- och evenemangscentrum, Örnsköldsvik. Visualisering: neonstudioarch.com
Vill du prata kultur och arkitektur?
+46 702 04 41 59