Kunskapshuset

Samlad kunskap i framtidshus
Arkitektur, Stadsbyggnad
Plan & Program, Utbildning
Uppdragsgivare: Gällivare Kommun, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen (SAMT)
Uppdragsår: 2020
BTA: 23 000 kvm
Uppdragstyp: Programarbete, systemhandling, färdigprojektering i samverkansentreprenad
Byggherre och samarbetspartners: Gällivare Kommun, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen (SAMT), samarbete med Liljewall
Priser: Vinster: Swedish Design Award by Rum 2021 och Guldstolen. Nominerat: Träpriset 2024.

Gällivare växer och utvecklas. Det nya Kunskapshuset inhyser kommunens gymnasium och lärcentra för vuxna. Tillsammans med Liljewall arkitekter har vi skapat en flexibel och vacker utbildningsmiljö rustad inför framtidens behov av förändring och utveckling.

Kunskapshuset
Fotograf: Anders Bobert

Kunskapshuset ersätter den nuvarande gymnasieskolan i Malmberget som på grund av den expanderande gruvdriften måste bli tagen ur bruk. Det är en viktig del av samhällsomvandlingen som går under visionen ”En arktisk småstad i världsklass”. Med Kunskapshuset ville vi knyta an till platsens själ och bidra till ett attraktivt centrum.

– Några stora utmaningar i projektet var hur programytan från den befintliga skolan kunde minskas samtidigt som kvaliteten på lokalerna skulle förbättras, säger Mats Jakobsson, uppdragsansvarig arkitekt. Hur skulle vi få in Vuxengymnasiet och vilka möjligheter fanns till samnyttjande? Hur skulle vi hantera en voluminös byggnadskropp i en småskalig kontext?

Kunskapshuset
Fotograf: Anders Bobert
Fotograf: Anders Bobert

Inspiration från gruvan

Den färdiga byggnaden avslöjar tydligt hur gruvan och naturen har inspirerat gestaltningen. De asymmetriska linjerna tecknar ständigt nya volymer som förändrar helheten när man rör sig kring byggnaden. Byggnaden har både en stadsmässighet och en naturmytisk dimension kopplat till fjällvärlden.

– Det var viktigt för oss att betrakta byggnadens uppbyggnad utifrån de skilda förutsättningar de olika sidorna möter, säger Mats Jakobsson. Paradfasaden mot det blivande nya torget, småskaligheten mot Storgatan, respekten mot kyrkan och kommunhusets dominans.

Andra aspekter att ta hänsyn till var hur vi skulle bygga för att ge utrymme åt övriga framtida funktioner som torg och Multiaktivitetshus, samt hur byggnaden skulle bidra till Storgatans kommersiella stråk. Genom tät dialog med pedagoger från gymnasieskolan och Lapplands lärcentra landade vi i det nya kunskapshuset. Förhoppningen är att skolans framtida elever ska uppleva miljön stimulerande och välplanerad.

Kunskapshuset
Fotograf: Anders Bobert

Samling runt lägerelden

Interiört spelar det centrala trapphuset en viktig roll. Både som historiebärande element och som statushöjande markör. En svindlande rymd och intrikat arkitektur förmedlar betydelsen av skolan, eleverna och samhällets stolthet och hopp. Trappan Dagbrottet avslutar som en gradäng. Här kan elever och personal samlas runt en öppen spis och samtala eller ha föreläsningar.

Material och kulörer går i trä, metall, betong och sedum. De lugna kulörerna skapar balans i kontrast till husets röda fasad, glaspartier och detaljer i mässing. Träfasaden är uppbyggd av vertikala träpelare vars mönster tagit inspirationen lokalt. Samtidigt som den exteriören lyser starkt med sin röda kulör ger den återhållsamma interiörskalan ett lugn.

Kunskapshuset
Foto: Anders Bobert

Prisat hus

Kunskapshuset har fått många priser och fina nomineringar. Bland annat blev det nominerat till Kasper Salin-priset 2020, WAF 2021, INSIDE Awards 2021, EU Mies Awards 2022, vann utmärkelsen Swedish Design Award by Rum 2021 och Guldstolen.

Foto: Anders Bobert

Kontaktperson

Jonas Jakobsson

Projekteringsledare
+46 702 18 52 23

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Mats Jakobsson Uppdragsansvarig arkitekt
Jonas Jakobsson Projekteringsledare
Oskar Eriksson BIM ansvarig
Per Sundström Detaljsansvarig
Mats Sandqvist Detaljplan
Liljewall arkitekter AB
Harald Gamrell Liljewall Uppdragsansvarig arkitekt
Lars Olausson Handläggande och gestaltningsansvarig arkitekt
Jonas Hermansson Handläggande inredningsarkitekt
Johan Brendelökken Uppdragsledare Liljewall
Johan Lindkvist Handläggande byggnadsingenjör
Veronica Sundqvist Handläggande arkitekt (skede 1)