Det optimala kontoret – hur lyckas man?

Det är snart dags för trendspaning och panelsamtal med  Nadia Tolstoy. Men vi drar igång redan nu genom att fundera kring kontorets roll i ett framtida scenario.  Vilken är den absolut viktigaste faktorn för att lyckas med kontoret som attraktionskraft, frågade vi kvällens panel.

Torbjörn Höeg, Arkitekt & Förändringsledare, Tengbom

”Min övertygelse är att riktig attraktivitet uppstår först när kontoret upplevs som en möjliggörare för verksamheten. Att det frigör kraft, både genom engagerande gestaltning och bra matchning mot verksamhetens mål, kultur och behov. För att nå de målen över tid behöver vi komma bort från det stela projekttänket och på allvar börja jobba med de många små stegen. Släppa fokus på att bli klara och våga låta verksamheten påverka lösningarna över tid. Detta kräver engagemang från beställarna, och nyfikenhet & ansvarstagande från verksamheten. Kanske inte något som alla organisationer kan eller vill idag, men ju mer kunskap vi bygger om hur starkt styrmedel den fysiska arbetsmiljön är, desto större kommer motivationen bli att börja aktivt utveckla detta förhållningssätt.”

Arash Gilan, vd Viva Media

 

 

 

 

Carina Persson, Change lead & Digital Markering Specialist, Trygg-Hansa

”Förutom att utformningen ska passa det arbete som utförs där, ha en snygg och funktionell design sant spegla varumärket måste det finnas en plan och ’regler’ för hur kontoret är tänkt att fungera och användas.”

 

 

 

”Tillgänglighet, i både tid och rum!”

Oscar Sandén, Regional Manager, Netlight

”Tillgänglighet, i både tid och rum! Alltså, geografiskt och kommunikationsmässigt, men även i tid (öppet frukost, lunch och kväll). För oss som konsultbolag, där inte alla har platser på kontoret är det även viktigt att designen gör kontoret tillgänglig för alla. Exempelvis inga fasta platser så att kontoret inte exkluderar dem som inte har fasta platser. Samt även kulturellt, alltså det som vi kallar för ”Netlightarens vardagsrum”, det ska kännas härligt att komma in.  De flesta tänker inte tillräckligt långt, utan fastnar i att ”det måste wow:a rekryter”, men det räcker inte. Kontoret måste attrahera under en hel karriär. Och gör det det, så andas lokalen en puls som även attraherar rekryter.”  

Linn Dahlberg, Affärsutvecklare, Faberge

”Jag tycker att den är viktigaste faktorn är att utgå från de människor som ska verka på kontoret. Hur är deras upplevelse av resan till/från hemmet till kontoret, hur är mötet när de kommer  in, hur samverkar de med kollegor, projektmedlemmar och övriga intressenter, hur säkerställs deras produktivitet och hur stödjer kontoret deras möjlighet till måluppfyllnad, hur fungerar möten, hur kan de koncentrera sig, hur löser de sina ärenden, osv.”

Sitter du på fler frågor? Hör av dig.
+46 851 81 94 56