TengbomTalks är en samtalsserie som med åren utvecklats till ett bredare format för diskussion av olika slag. I seminarier, paneler, vid runda bord och i workshops laborerar vi och inbjudna gäster för att hitta lösningar och svar på frågor kring det mesta som rör arkitektur och samhällsutveckling.

Får man kalla arkitektur för ett ständigt pågående samtal? Vi tar risken, för det är en bra liknelse och brygga för att förklara syftet med TengbomTalks. Dessa samtal som vi arrangerar lever på alla Tengboms kontor, i olika skala och form. Den gemensamma nämnaren är att vi lyfter aktuella samhällsfrågor och bjuder in andra att samskapa med oss. Tillsammans blir vi en maktfaktor.

25/10 - Det heliga kontoret

Nu riktar vi uppmärksamheten mot kontoret. Vilken roll spelar det egentligen i ett framtida scenario? Denna ödesdigra fråga besvarar trendvetare och inredningsarkitekt Nadia Tolstoy med hjälp av proffsig panel.

Några av höjdpunkterna om vi blickar bakåt inkluderar bland annat Normkreativitet och inkluderande miljöer – Om att skapa tillgänglighet tillhörighet: en diskussion om att förstå och förflytta de strukturer som avgör vem som accepteras i en viss kontext. Det globala paradigmskiftet: en föreläsning och paneldiskussion med författaren Tomas Björkman om att förbereda hjärnan såväl som arbetsplatsen inför omställningen. Bostadsbyggande – men till vilket pris? –  en möjlighet att ställa bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) mot väggen, och inspirationsföreläsningen The Future of Architecture med ArchDailys grundare David Basulto.

Vill du veta mer?
+46 8 412 53 58