Internetstiftelsens GoTo10

Innovativt, digitalt och drömmigt kontor
Inredning
Kontor
Uppdragsgivare:
Uppdragsår: 2015-2017
Samarbetspartners: Ciceron projekt (projektledning), Idé design & snickeri
LOA: Internetstiftelsen ca 2400 kvm Goto10 ca 940 kvm
Foto: Mathias Nero

Ett inkluderande samarbete och rationella speciallösningar har skapat en dynamisk kontorsmiljö som underlättar Internetstiftelsens uppdrag att främja utveckling av internet. Inredningsarkitektur när den är som bäst.

Tengbom fick i uppdrag att skapa ett lokalprogram för Internetstiftelsen där rådgivning kring en möjlig flytt var grundläggande, för att inte säga avgörande. När en ny lokal dök upp möjliggjordes inte bara verksamhetsutveckling av företaget utan också plats för startup-huben GoTo10, Stockholms första mötesplats för internetinnovation.

– Nya lokaler var nyckeln till förändring som de var ute efter. De ville ha bättre logistik och flöden, med inbyggd flexibilitet inför framtida förändringar, säger inredningsarkitekt Johanna Garheden.

kontorsmiljö kontorsmiljö kontorsmiljö

Kontor för många behov

Genom återkommande workshops med Internetstiftelsen blev verksamhetens behov tydliga och man kunde enas kring kreativa och specialanpassade lösningar. De flesta medarbetare sitter på fasta platser i öppet landskap och några har eget rum, men utformningen är flexibel och förberedd för att kunna anpassas framöver. Utöver detta finns det lounger, touch down-platser och mötesytor för annan typ av arbete.

Innovativt i sin enkelhet

Lokalen och dess kontorsmiljö andas ”digitalt” som till exempel med det specialdesignade taket med kretskortsmönster. En del möbler är även återbrukade. Färgskalan kom till genom workshops och paletten som återkommer i alla mötesrum är CMYK: Cyan, Magenta, Gul och Svart.

kontorsmiljö

Fokus på idéer

Startup-huben GoTo10 finns på första och andra våningsplanet. Här finns rum och arbetsplatser tillgängliga för alla genom gratis medlemskap. Andra funktioner inkluderar kafé, yta för seminarier och mingel på gatuplanet. På andra våningsplanet finns en yta för startups att hyra in sig. För att möta ambitionen om en unik mötesplats är inredningen specialanpassad med enkla och kostnadseffektiva material. Ett aktivt flöde av entreprenöriella idéer kräver en dynamisk arbetsplats.

kontorsmiljö

– Det gällde att skapa en stor variation av mötes- och arbetsplatser på en liten yta. Huben är också lite mer lekfullt utformad än kontoret, med en rå och urban känsla med teknisk materialitet säger Linn Sylvan.

kontorsmiljö

Kontaktperson

Kristina Jonasson

Studiochef Inredning
+46 708 23 14 33

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anna Cyrén Uppdragsansvarig arkitekt SAR/MSA
Annika Grottell Handläggande arkitekt SIR/MSA
Johanna Garheden Handläggande arkitekt SIR/MSA
Linn Sylvan Uppdragsansvaring arkitekt SIR/MSA SAR/MSA