A Learning Lab

Arena för innovation
Arkitektur
Kontor
Uppdragsgivare: Akademiska Hus
Uppdragsår: 2019-
Var: Chalmers, Göteborg
Samarbetspartners: Akademiska Hus, RISE, ÅF, Byggdialog, Chalmers, Chalmersfastigheter, IVL, Johanneberg Science Park och FOG Innovation

Inuti ramarna för en innovativ byggnad på Chalmers campus i Göteborg har Tengbom skapat A Learning Lab – ett verklighetslabb för framtidens digitala lärandemiljöer, helt utan ramar. En arena utan dess like, menar arkitekterna.

På uppdrag av Akademiska Hus utvecklade Tengbom A Working Lab – en multifunktionell labbmiljö som skapar innovativa krockar mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. När turen kom till den yta som initialt är kallad “plats hörsal” att ta form trädde husets nytänkande i kraft för första gången. Resultatet A Learning Lab är ett pedagogiskt innovationsprojekt som ska utforska framtidens digitala lärandemiljöer.

A Learning Lab låter neurovetenskap bli till rum

Vuxna tänker runt 60 000 tankar per dag, men bara fem procent är nya. A Learning Lab ska vara en plats där ny kunskap inom neurovetenskapen ska användas för att utforma rum efter hur våra hjärnor fungerar – och skapa förutsättningar för fler nya tankar. Här ryms tre fysiska rum: ett makerspace, ett klipprum och en studio. Det sistnämnda stort, flexibelt och utrustat med redskap som förstärker rummets lärandeförutsättningar: en verktygslåda av ljus, ljud, inredning, doft, smak och känsel. Varje moment i labbet är baserat på forskning kring hur vi tar till oss av och delar kunskap. Arkitekterna har sedan kokat ner vetenskapen till tre organiska rum – “scenografier” – för olika slags lärande. Fler scenografier väntar, liksom möjligheten att bygga egna miljöer.

Varje moment i labbet är baserat på forskning kring hur vi tar till oss av och delar kunskap.

Doft, ljus och taktil inredning

I scenografi ett kommer information utifrån och in. Här vistas man tillsammans men upplever enskilt: lyssnar på en föreläsning i hörlurar, läser en bok, reflekterar. Förutsättningar för att koppla av och ta emot information ges via taktil inredning som kan nyttjas för att sitta, ligga och hänga efter egna preferenser. Verktygslådan innehåller mjuka ting, behagliga lukter och mat som ger hjärnan fett. Även det dämpade ljuset är utformat för återhämtning och på väggarna ser man abstrakta projiceringar som ger signaler till hjärnan likvärdiga de som man kan uppleva i naturen.
– Om scenografi ett är dämpad och kontrastrikt så är scenografi två ljusare. Ett generellt upplyst rum som likt dagsljuset kan förändras över dagen, säger ljusdesigner Simon Malmström.

Rum för innovation

Det är ett rum för arbete i grupp, aktiva handlingar och informationsutbyte. Här väcker lukterna reaktion, ljudet ökar kreativiteten och smakerna förvånar. Inredningen ska nyttjas, slitas efter behov och bjuda in till aktiv sittning, inte avkoppling. Rummet har pallar som man kan använda för att bygga bord med plywoodskiva och samma skiva kan även fungera som whiteboard runt vilken pallarna är stöd.

A Learning Lab

Tanken är att det inte ska finnas traditionella stolar och bord. De saker som finns i rummet är multifunktionella.

I scenografi tre går informationen inifrån och ut. Ett tomt rum i väntan på föreläsning, presentation eller event. En miljö där besökaren kan ta till sig kunskap. Verktygslådan är vidare anpassad efter aktivitetens format och det mjuka övergripande ljuset blir komplettera med riktat ljus som för fokus till objekten eller informationen i rummet. Allt i symbios med de digitala presentationerna på väggarna och möjligheten att livesända ut information.

A Learning Lab

– Hela A Learning Lab bygger på att vi ska dela med oss. Man kan hyra in sig, men en stor del är att man delar med sig av sin forskning och det man kommer fram till. Det är således ingen sluten verksamhet. Dessutom behöver vi jobba praktiskt ihop för att utvecklas och lära, säger Karin Gullbrantz som är inredningsarkitekt.

Flexibiliteten är, utöver att vara en viktig del i lärandet, en taktik för kontinuerlig utveckling.

Ett hela tiden föränderligt labb

Labbet är nästan klart, och samtidigt inte. Det här är version 1.0, utveckling och komplettering är givna moment. Inget är statiskt. Flexibiliteten är, utöver att vara en viktig del i lärandet, en taktik för kontinuerlig utveckling.
– Vi vill framtidssäkra projektet så att det behåller den dynamiska föränderligheten över tid. Det vill säga pusha det i en riktning där vi fortsatt tänker i loopar och där tekniska lösningar som vi använt ska vara lätta att ställa om till nästa generation, säger Simon Malmström.

Trots att verksamheten inte satt igång har innovationslabbet ändå på sätt och vis redan levererat. Teamet från Tengbom har “arbetat som en grupp som helt bytt hattar”. Utifrån sina grundkompetenser har man med labbet verkat prestigelöst, fritt och lärande.
– Precis som vi ofta pratar om att vi ska göra. Vi har sagt det många gånger när vi har suttit med det här projektet att ‘Det är ju precis detta vi gör’. Och det gav oss helt andra resultat och samtal, säger Susanne Kovacs Österberg:
– För Tengboms del ser vi den här platsen, där vi kan utvecklas tillsammans med våra kunder, som en stor möjlighet.
– Det är en fantastisk arena på det sättet. För det finns inget liknande, tillägger Karin Gullbrantz.

Hej! Vill du veta mer är det helt okej att kontakta Gunilla!
+46 31 775 52 02

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Susanne Kovacs Östberg Arkitekt SAR/MSA
Karin Gullbrantz Inredningsarkitekt
Simon Malmström Ljusdesigner