Digitala lösningar

Arkitektur har alltid handlat om människan i det fysiska rummet. Men dagens arkitekt har också en digital miljö att ta hänsyn till. På Tengbom skapar och erbjuder vi digitala lösningar och processer som utgår ifrån människan samtidigt som vi möter teknikutvecklingen.

Digitalisera mindre men bättre

En av digitaliseringens konsekvenser är att vi omedvetet har anpassat oss till digitala verktyg, istället för att anpassa verktygen efter våra behov. Vi har med andra ord låtit tekniken styra våra liv och förändra våra beteenden utan att ställa några motkrav. Den som skapar samhället måste också ta ansvar för människan i det, hur hen rör sig, beter sig och agerar baserat på givna mönster eller strukturer. Här har arkitekten en större roll att utforska.

En del Arch en del Tech

Begreppet ArchTech handlar i grunden om innovation och transformation. Tech är snabbt, arkitektur är långsamt. Precis som arkitektur alltid bör förhålla sig till en kontext så måste digital utveckling ske baserat på en verksamhets eller ett projekts unika förutsättningar. Det är Tengboms utgångspunkt i varje projekt. ArchTech syftar på det sättet till det bästa av två världar – arkitektens djupgående analys och reflektion samt teknikens kvickhet och innovationskraft.

Tengbom & digitalisering

Inom Tengbom bedrivs innovationssatsningar som förändrar bygg- och arkitektbranschen i grunden. En av dessa är digitaliseringen av vår egen verksamhet, en resa som pågår för fullt.

Vi på Tengbom erbjuder en mängd tjänster inom Digital Innovation, strategi och Engagerande visualisering. Exempelvis förverkligar vi komplexa gestaltningsförslag, optimerar former efter specifika förutsättningar, skapar kommunikativa verktyg samt hjälper företag och myndigheter med Digital transformation.