Kunskapshuset kan ta hem Träpriset 2024

Kunskapshuset i Gällivare är i final för Träpriset 2024 – en fin utmärkelse som vart fjärde år går till en byggnad som representerar det bästa av svensk arkitektur i trä och som speglar vår tid. Kunskapshuset ritades i samarbete mellan MAF Arkitektkontor (nu Tengbom) och Liljewall.

Årets träprisjury som består av Thomas Sandell, Camilla Schlyter, Rahel Belatchew och Mark Isitt har under hösten besökt ett stort antal projekt runt om i Sverige. I stark konkurrens med 145 andra tävlingsbidrag har Kunskapshuset kvalificerat sig vidare till final för Träpriset 2024. Juryns motivering:

”Som ett vänligt sinnat djur med en hud av blodröda träfjäll sveper Kunskapshuset i Gällivare sig om och runt besökaren, staden och landskapet. Kunskapshuset har landat på en före detta parkeringsplats, kilat in sig bakom stadens tegelröda museum, mellan köpcentret och kyrkan, med rådhuset i ryggen – en svår tomt som den djärvt organiska byggnaden vänder till sin fördel. Resultatet är ett modernt kulturlandskap som står förankrad i nutid och dåtid skapat i bred samverkan. En kommunal investering i kunskap och trä när två orter ska bli en!”

Fotograf: Anders Bobert

— Att bli nominerade till Träpriset betyder mycket för alla oss som har arbetat med Kunskapshuset, men det är även ett erkännande för Gällivare, säger Jonas Jakobsson, projekteringsledare och byggnadsingenjör på Tengbom. Kunskapshusets placering och gestaltning har idag stor betydelse för Gällivare, där byggnaden är en naturlig del av en levande stadskärna. Nomineringen går i linje med visionen om Gällivare: En arktisk småstad i världsklass.

Natur och gruva som gestaltningsess

Naturen och gruvan har gett inspiration till gestaltningen i Kunskapshuset. De asymmetriska linjerna skapar en föränderlig skala och rytm när man rör sig kring byggnaden. Byggnaden har både en stadsmässighet och en naturmytisk dimension kopplat till fjällvärlden. Den karaktäristiska röda fasaden är uppbyggd av vertikala träpelare vars mönster hämtat inspirationen från den lokala fjällvärlden och naturen. Samtidigt som exteriören lyser starkt med sin röda kulör ger den återhållsamma interiörskalan ett lugn.

Uppdragsgivare: Gällivare Kommun, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen (SAMT)

Trä som material

Trä är en viktig spelare i omställningen mot en koldioxidneutral värld, och den svenska traditionen av att bygga i trä är definitivt en fördel i branschens snabba utveckling. Inte bara är trä en del av vår natur utan också ett byggmaterial med ökad hållbarhet genom en byggnads livscykel. Dessutom har trä en positiv inverkan på hälsa och välmående. Trä är ju mer än bara en konstruktion. Det både syns, känns och upplevs. Eftersom det är ett levande material som förändras över tid ger det ytterligare en dimension till upplevelsen av arkitekturen. Trämaterialet bidrar också till att skapa ett behagligt inomhusklimat. Forskning visar att träbyggnader kan öka vårt välbefinnande, ha en lugnande effekt, minska stress och öka vår koncentrationsförmåga.

Träpriset delas ut på den direktsända Träprisgalan den 21 mars.

Pepp på att prata trä eller kunskapshus?
+46 702 18 52 23