Tengbom och MAF Arkitektkontor stärker erbjudandet

Från och med 1 april 2023 är MAF Arkitektkontor och Tengbom ett och samma bolag. Tengbom förvärvade MAF Arkitektkontor redan i juni 2021, och under en nästan två år lång övergångsperiod har kunderna fått vänja sig vid sammanslagningen. Detta samtidigt som erbjudandet succesivt breddats med all ny kompetens som sammanslagningen medfört.

Syftet med förvärvet är att stärka erbjudandet gentemot kunderna, och samgåendet skapar viktiga synergier och ett unikt erbjudande. Både Tengbom och MAF Arkitektkontor är två starka varumärken med kompetens, kultur och värderingar som går i linje med varandra. Inom båda bolagen finns ett starkt fokus på hållbarhet och innovation.

Med hjälp av MAF utökar vi vår närvaro i norra Sverige

Jan Mattson, vd Tengbom

MAF Arkitektkontor är efter Tengbom, Sveriges näst äldsta arkitektkontor med cirka 50 anställda och med kontor, förutom i Stockholm, i Piteå, Umeå och Luleå. I takt med den industriutvecklingen som nu sker i norra Sverige, med stora behov av inflyttad arbetskraft och därmed stadsutveckling, ökar efterfrågan av tjänster inom arkitektur. Då uppdrag inom arkitektur ofta är beroende av lokal närvaro skapar sammanslagningen helt nya möjligheter för Tengbom. Detta tack vare MAFs redan existerande kontor i området. Tillsammans kan man nu arbeta för en hållbar stadsutveckling med hög kreativitet och kvalitet.

500
medarbetare på 15 kontor

– Vi är väldigt glada över att Tengbom och MAF nu integreras på riktigt. Tillsammans kan vi med större kraft arbeta för en hållbar arkitektur och fortsätta förflytta gränser och positioner inom vår bransch. Sammanslagningen innebär dessutom att vi stärker vår närvaro i Sverige allmänhet. Och i norra Sverige i synnerhet, säger Jan Mattsson, vd Tengbom. Tillsammans med MAFs mycket kompetenta medarbetare och deras lokala närvaro är vi helt enkelt både mer tillgängliga och mer relevanta, avslutar han.

Utbyte av erfarenhet ger organisk fortbildning

MAFs stockholmskontor flyttade in på Tengboms kontor redan för ett år sedan. Det blev snabbt tydligt att det är enklare att hitta nya samarbeten och ett utbyte av erfarenheter när alla delar kontor. I dag befinner sig arkitekturbranschen i en verklighet där hållbarhet är en förutsättning i alla projekt och där nya innovativa lösningar utvecklar arbetssätten. Genom en sammanslagning likt denna kan vi fördjupa kompetensen hos våra medarbetare tack vare organisk fortbildning. Genom samtal, möten och utbyte av erfarenheter skapar vi helt nya insikter som för branschen framåt.

Peter Häggmark, Regionchef Norr

– Ett bolag är aldrig större eller bättre än den samlade kompetensen. Att vi nu kan säga att vi fullt ut slås samman känns väldigt bra, säger Peter Häggmark, tidigare vd MAF Arkitektkontor. När vi nu har tillgång till Tengboms breda organisation med kompetenser inom bland annat hållbarhet och kvalitet samt ett brett affärsstöd, innebär det att vi kan fokusera på det vi är bäst på. Att skapa god arkitektur, fortsätter han.

Sammanslagningen innebär att Tengbom nu består av cirka 500 medarbetare fördelade på 14 kontor runtom i Sverige, samt ett kontor i Finland.

Vill du veta mer?
+46 8 410 354 01