Umeå

Ungt kontor med hållbarhet top of mind

Kontakt

+46 (0) 10-30 30 600

Nygatan 19B

903 27 Umeå

Karta

På Tengbom i Umeå arbetar åtta Umeåbor som brinner för hållbarhet. Vi jobbar i alla skeden av projekt ihop med våra kunder, och har spetskompetens inom bland annat miljösamordning och tillgänglighet. Trots att vi är ett ganska litet kontor levererar vi bredd. Vårt eget kontor ritade vi själva – den svåraste kunden är väl ändå arkitekter själva?

Människan främst

Vi skapar vackra holistiska miljöer med människan i fokus. Därför är det viktigt för oss att alltid lyssna på våra beställares berättelser. Vilka behov finns? Hur kan vi bidra med vår kompetens? Det hjälper oss att höja blicken för att möta utmaningarna runt hörnet. Välkommen till oss!

Vill du veta mer? Hör av dig till vår kontorschef!
070-380 86 34
Aktuella projekt Typ Kund År
KV Saga, Umeå Utveckling av stadskvarter med lokaler för urban service och miljöcertifierade bostäder Diös Fastigheter Pågående
Brf Framtiden, Kv Grunnan, Skellefteå Nybyggnad flerbostadshus Peab Pågående
Furuhedsskolan, Kalix Omfattande ombyggnad av yrkesgymnasium Kalix kommun Pågående
Tomtebo hälsocentral, Umeå Tomtutredning och vision för hälsocentral och tandvård Region Västerbotten 2023
Boliden förskola Nyggbyggnad av förskola, 6 avdelningar Skellefteå kommun 2023
Lokaler för Försvarsmakten, flera projekt, Västerbotten Om- och nybyggnad Fortifikationsverket Pågående
Sunnanå idrottshall och skola, Skellefteå Nybyggnad av idrottshall och ombyggnad av skola Skellefteå kommun Pågående
Äldreboende i Malå Visionsskiss för äldreboende med fyra avdelningar Malå kommun 2023
Tuvan reningsverk, Skellefteå Ombyggnad Skellefteå kommun 2023
Kv Fabriken 5 och 6, Umeå Nybyggnad av bostäder, kontor, lokaler och parkeringsgarage Länsförsäkringar Västerbotten 2021, unger byggnation
RC Sundsvall Central Resecentra för tåg- och busstrafik. Om- och tillbyggnad i kulturmiljö Skifu 2021