Produktdesign på vårt sätt

På Tengbom ser vi produktdesign som en naturlig del av vår verksamhet. I nära samarbete med kunder och producenter jobbar vi med produktutveckling i stora som små projekt.

Stolen Sture
Stolen Sture, producerad av Stolab.

Unikt för Tengboms produktdesignteam är att vi kan erbjuda en förlängning av produkterna vi formger genom att anpassa dem till en prisvärd massproduktion. På så sätt blir de tillgängliga på marknaden för fler, vilket vi tycker är bra. Våra produkter kommer främst till genom samarbete med producenter, men ibland också som en del i större projekt.

Designråd för bredare erbjudande

För att utnyttja all vår kompetens och ta fram god design och funktionella produkter har vi inrättat ett designråd. Här samarbetar vi med utvalda inredningsarkitekter som dagligen möter vardagliga behov och utmaningar. De kan på en generell nivå se vilka produkter som saknas och definiera vad som inte finns representerat på marknaden idag. På så sätt kan vi sammanföra behov av produktutveckling och produktion på ett innovativt sätt.
– Med designrådet knyter vi olika avdelningar och kunskaper närmare varandra. Målet är att både våra kunder och producenter ska få lite mer än vad de kan få någon annanstans, förklarar Sofia Dahlén, tidigare studiochef för inredning och design.

Tydlig designmetodik

Vårt val av samarbetspartners vilar på att vi delar värderingar och kvalitetskrav. Målet är att alla ska vinna på samarbetet.
– Processen att ta fram nya produkter på Tengbom är tydligt uppdelad i olika faser med en bestämd designmetodik där vi definierar tidsaspekter, estetik och kontext, fortsätter Sofia.

Varierande skala

Många tror att Tengboms inredningsavdelning bara jobbar med stora projekt men det är inte helt sant. Vi gör många små och snabba uppdrag för mindre kunder också. Men för att ta fram nya produkter i ett projekt krävs en viss storlek framförallt tidsmässigt för att vi ska hinna utveckla nya produkter i sammanhanget. Vår bestämda designmetodik säkerställer hur som helst att det blir en bra produkt, oavsett projektets omfattning.
– Vi tror mycket på den kollektiva intelligensen här på Tengbom, att vi blir bättre tillsammans. Om alla parter, kund, inredningsarkitekter, producenter och produktdesigner tillsammans tittar på samma fråga men från sina olika perspektiv, hur bra blir det inte då, konstaterar Sofia.

Vill du veta mer?
+46 133 55 533