Partille Arena

Lokal medelpunkt i ny stadsdel
Partille Arena Tengbom 2016
Arkitektur
Idrott
Uppdragsgivare:
Plats: Partille
Uppdragsår: 2010–2016
Byggherre: Partillebo
Projekttyp: Multiarena
Kompetenser: Kultur & Idrott, Inredning & Design, Skyltmanual

Hur skapar man en fungerande och välkomnande mötesplats för alla i staden? ”Med en arena” svarade Partille kommun. Svaret kanske förvånade somliga, men är egentligen en helt naturlig följd av samtidens önskan att umgås kring kultur, idrott och andra nöjen. Med Partille Arena har invånarna fått en mötesplats som håller öppet från tidig morgon till sen kväll.

Partille Arena Tengbom 2016
Partille Arena Tengbom 2016

Det spännande med staden är att den ständigt utvecklas och förändras. Och det gör vårt behov av mötesplatser också. För länge sedan träffades man måhända i kyrkan varje söndag, men var träffas vi och umgås i dag? Ett svar på den frågan är – på arenorna.

– Det finns så mycket energi kring en arena. Det ska man ta vara på. Det är mycket folk och många olika aktiviteter, vilket skapar en speciell stämning, berättar Christer Blomqvist som är en av de ansvariga arkitekterna för Partille Arena.

För Partille kommun var det viktigt att erbjuda de boende platser att mötas på, och arenan är ett sätt att uppnå det. Den innehåller inte bara lokaler för evenemang utan också kommer att fungera som navet i den helt nya stadsdel som håller på att växa fram.

Partille Arena Tengbom 2016
Partille Arena Tengbom 2016

Funktion och logistik är viktigt när många människor ska mötas

En arena är så klart inget man slänger ihop i en handvändning. Noggranna analyser och researcharbeten är förutsättningar för både form och innehåll. Närheten till motorvägen och de stora logistiska utmaningarna ligger till grund för husets uppbyggnad och struktur; det är slutet ut mot vägen men öppnar sig in mot staden. Och just ”öppenhet” har varit ledordet under arbetet, med stora ytor och mycket glas som underlättar möten och lockar in människor i byggnaden samtidigt som den kopplas samman med staden och livet utanför.

Partille Arena Tengbom 2016
Partille Arena Tengbom 2016

Flera publika funktioner som restauranger, caféer, kontor och ett gym på översta våningen gör att arenan kan vara öppen från tidig morgon till sen kväll även de dagar då inget större evenemang äger rum.

– Jag har ritat många arenor och en av de stora utmaningarna är alltid att få ihop en fungerande logistik med en fantastisk upplevelse för besökarna. Det är så mycket som ska samsas, både innanför och utanför byggnaden. Och arenan måste kunna fungera på ett sätt vid evenemang och på ett annat sätt under vardagen, fortsätter Christer Blomqvist.

Visionen har varit en lättillgänglig anläggning för både kultur och idrott. En mötesplats som bubblar av aktivitet både dag- och kvällstid.

Tillgängligt och välkomnande för alla

Partille Arena Tengbom 2016
Partille Arena Tengbom 2016

Tanken har varit att, tillsammans med kommunen, hjälpa till att skapa en byggnad som fungerar för alla målgrupper. Den flexibla arenahallen välkomnar allt från idrott till konserter och teateruppsättningar.

– Eftersom tanken var att skapa en mötesplats för de boende i staden var det viktigt att alla skulle känna sig välkomna. Vi har arbetat mycket med att göra byggnaden lättillgänglig. Vi har samlat de olika lokalerna kring en central foajé som också fungerar som entré. Den delen är vi extra nöjda med. Här passerar 3500 personer per dag. Det är huset hjärta.

Öppnar upp för nya möjligheter

Det har knappast undgått någon att det har byggts många arenor i Sverige de senaste åren. Och att modets pendelrörelse har gått från de stängda, slutna byggnaderna som var populära på sjuttiotalet, till öppenhet och en inkluderande känsla. Nu är ambitionen snarast att annonsera innehållet och locka folk närmare. Tittar man på Partille Arena ser man att det fungerar. De boende omfamnar nytillskottet, oavsett om de kommer för en pilatesklass på morgonen före jobbet eller för en dos Shakespeare efter middagen.

Kontaktperson

Emma Nilsby

Kontorschef Skåne
+46406413143

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Christer Blomqvist Arkitekt SAR/MSA
Christel Dell'Aquila Inredningsarkitekt MSA
Elin Alm Arkitekt SAR/MSA
Johannes Roubert Arkitekt SAR/MSA
Frida Öhlin Arktekt MSA
Helena Beckman Arkitekt SAR/MSA
Jenny Palm Arkitekt SAR/MSA
Jonathan Wolfe Arkitekt
Sara H Ek Arkitekt SAR/MSA
Sara Lundqvist Arkitekt MSA
Och ungefär lika många till...