Idrott

Idrott och hälsa – här klappar ett stort Tengbomhjärta. I många år har vi varit ledande i att modernisera och bygga nytt inom idrott och arenor (med över 160 arenor på vår CV). För oss går idrott och kultur hand i hand med social hållbarhet. Vi skapar miljöer och byggnader där människor känner sig trygga och mår bra.

Att ha möjlighet att röra på sig och ha kul är en viktig del av hälsan, både fysisk och psykisk (se WHOs riktlinjer för fysisk aktivitet). Genom sporten och kulturen möts människor i gemensamma drömmar. Arenor och mindre idrottsanläggningar är också en viktig plats för samhällets arbete med sociala utmaningar som otrygghet och utanförskap. 

Bredden i våra uppdrag sträcker sig från multiarenor för hockey och bollsporter till skolidrottshallar, simhallar, ridhus och padelbanor. Ibland krävs en rejäl arena som ett landmärke för en plats. Ibland behövs en mindre anläggning där skolungdomar kan ha sin idrott dagtid och motionärer kan gymma kvällstid. 

En modern idrottsanläggning måste vara flexibel och täcka in många behov. En tom anläggning är dyr men en anläggning som fylls av olika aktiviteter dagar och kvällar, helger och vardagar gör stor nytta och är effektiv. I våra projekt stöttar vi kunden genom hela processen – från koncept, design och layout till utvecklingsmöjligheter, drift- och operatörsförutsättningar.

Vill du prata idrott?
+46 8 410 354 54