Östermalmshallen Padel

Återbruk räddar god arkitektur
Arkitektur
Idrott
Uppdragsgivare:
Plats: Mölnlycke
Uppdragsår: 2022
Projekttyp: Återbruk
Fotograf: Felix Gerlach
Priser: Som tillfällig saluhall: Architizer A+ Award, Design S arkitekturpris, Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris. Som padelhall: finalist i Architizer A+Awards, vinnare av Årets cirkulära bygginitiativ 2022

I ett av de största återbruksprojekten i Sverige fick vår tillfälliga saluhall med hemadress Stockholm nytt liv. “Först till sex vunna game” är nu det som gäller i Östermalmshallen Padel i Mölnlycke strax utanför Göteborg.

När renoveringen av Östermalmshallen i Stockholm var klar och den tillfälliga Östermalmshallen skulle rivas monterades den temporära byggnaden istället ned och fraktades till Mölnlycke för att återuppstå som padelhall.

Men även om fisk- och skaldjursdiskarna bytts ut mot padelbanor finns exklusiviteten kvar. De träbeklädda väggarna med synliga stommar ger en känsla av exklusivitet, långt från den vanliga plåtlådan som inhyser många padelhallar runt om i Sverige. Golv och väggar i omklädningsrummen är täckta med stora vackra terrazzoplattor och restaurangen med bar har utsikt över såväl sjön som spelet på padelbanorna.

Östermalmshallen Padel
Huvudentrén på Östermalmshallen Padel är klädd i cortenstål.
Östermalmshallen Padel
Padelhallens stomme vilar på en stödmur i platsgjuten betong som förlänger rumshöjden.

Rekord i återbruk

Arbetet med, och flytten av den tillfälliga saluhallen satte samtidigt svenskt rekord i återbruk.

Om våren och sommaren kan gästerna slå sig ned på uteplatsen med tillhörande servering för att njuta av utsikten över sjön.

– Det här är ett stort återbruksprojekt, kanske ett av de största i Sverige, säger Mark Humphreys, kontorschef på Tengbom, som ansvarat för projektet. En av de viktigaste lärdomarna är att god arkitektur är en förutsättning för långsiktig hållbarhet. Byggnaden har varit populär, en succé från början, och fastighetsbolaget Wallenstam har varit måna om att bevara och förstärka de fina kvalitéerna i anpassningen av byggnaden till det nya ändamålet och platsen. Ingen vill riva ett snyggt hus, helt enkelt.

Prisad hall med många funktioner

Den Tengbomritade hallen har tidigare vunnit Architizer A+ Award, Design S arkitekturpris och också Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris.

Östermalmshallen Padel
Västra fasaden – här är den nedre delen av fasaden klädd i stående furustavar. Kanalplasten på den övre delen släpper in ljuset i hallen.

– Många som besöker oss kommenterar att byggnaden är vacker, berättar Niklas Evheden, som driver den nya padelhallen. Och när de kommer in så är vissa faktiskt lyriska. Den ljusa och inbjudande miljön skiljer sig avsevärt ifrån andra hallar och att vi dessutom har en egen restaurang är unikt. Förutom träpanelen inomhus så kommenterar många att det är så mycket naturligt ljus från kanalplasten i väggarna. Det ser inte ut som någon annan padelhall de har varit i. Lokalen fungerar även utmärkt för konferenser och fester.

Ingen vill riva ett snyggt hus

Anpassad till sex dubbelbanor och restaurang

Östermalmshallen Padel
Padelhallen inrymmer sex dubbelbanor för padel och även en restaurang.

Vi på Tengbom fick också uppdraget att anpassa byggnaden till sin nya funktion och sin nya plats. Och några förändringar av byggnaden var nödvändiga. Bland annat har de invändiga pelarna och fasaden förlängts så att taket numera är två meter högre än när hallen stod på Östermalmstorg. Byggnaden anpassades också till marklutningen på den nya platsen och avrinningen från taket utökades, eftersom det regnar och blåser mer i Mölnlycke än i Stockholm. Förändringarna är synliga interiört och berättar om byggnadens historik.

Även namnet på padelhallen berättar om dess historia. Numera heter den Östermalmshallen Padel och ligger i Wallenstams nya stadsutvecklingsprojekt Mölnlycke Fabriker i Mölnlycke utanför Göteborg. I anslutning finns runt sjuhundra nya bostäder.

Trästomme­ underlättade flytt

Stommen i byggnaden är en prefabricerad träkonstruktion, fasadens nedre del är iklädd med stående furustavar och en övre del i kanalplast som släpper in ljus. Fasaden öppnas upp med glaspartier i restauranghörnet som ger både inblick i hallen och utblick över den närbelägna sjön.

– Projektet visar också hur fördelaktigt prefabricerad träkonstruktion kan vara som byggnadsmaterial, säger Mark. Det gjorde det lätt att anpassa byggnaden till den nya funktionen, trots att vi inte planerade för den här typen av återbruk från början. Det har även varit lätt att montera ned och flytta byggnaden. Det här sättet att återanvända byggnader tror vi mycket på. De lärdomar vi fått med oss gör att det kommer att gå ännu lättare nästa gång.

Östermalmshallen Padel
Flygbild mot öster visar taklanterninerna som sticker upp från taket för att släppa in dagsljuset i hallen.

Kontaktperson

Mark Humphreys

Kontorschef Stockholm
+46 8 412 53 43

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Camilla Dyrberg Arkitekt storkök
Cissi Johansson Husarkitekt
Hanna Philipsson Uppdragsledare
Hannah Marschall Landskapsarkitekt
Magnus Nilsson Arkitekt storkök
Maja Jörgensen Landskapsarkitekt
Mark Humphreys Uppdragsansvarig arkitekt och gestaltningsledare
Runt 16 ytterligare arkitekter på Tengbom Arkitekter