BAS-P

Inför varje byggprojekt behövs en arbetsmiljöplan för hela kedjan, från projektering till när människor så småningom flyttar in i miljöerna.

Som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) inom planerings- och projekteringsskedet (BAS-P) projektleder och samordnar vi detta. Vi samordnar riskbedömningar för alla delar av byggprocessen, dess medverkande aktörer och så småningom också brukarskedet. Vi upprättar en arbetsmiljöplan som vi går igenom med konsultgruppen och överlämnar till entreprenören.

Resultatet kan jämföras med en checklista på allt vi behöver ta hänsyn till och kontrollera för att skapa en säker arbetsmiljö för bygget och den färdiga miljön.

Vill du veta mer?
+46 31 761 52 59