Vindar blir bostäder i Göteborg

Göteborg växer och behovet av bostäder ökar. Målet från staden är att bygga 4 000–5 000 bostäder per år fram till 2030. Samtidigt befinner sig byggbranschen i en lågkonjunktur och alldeles för få bostäder går från ritbord till verklighet. Hur ska det gå ihop? En lösning är att omvandla befintliga byggnader. I Göteborg blir vindarna i Kvarteret Generalen 24 nya lägenheter.

2019 fick det kommunala Bostadsbolaget i Göteborg tips via sin personal om outnyttjade utrymmen i en av deras fastigheter. I Haga fanns det utrymme på vinden! Sedan dess har tolv vindslägenheter byggts på Södra Allégatan och tolv till är på gång.

– Vindsutrymmet som personalen tipsade om i Haga hade uppåt sex, sju meter i tak. En utredning visade att det både gick att bygga sammanlagt 24 lägenheter här, och att få till nya vindsförråd, berättar Per Orshammar som är projektansvarig på Bostadsbolaget.

Varje lägenhet är unik i sin utformning och skiljer lite i storlek. Samtliga består av ett rum med kök i öppen planlösning och är mellan 31 och 35 kvadratmeter stora. Under 2024 startar bygget av resterande tolv lägenheter på andra sidan gården och planen är att de ska komma ut för uthyrning under 2025–2026.

Vi har fått vara kreativa men samtidigt fått visa stor respekt för de kulturhistoriska värdena

Kvarteret Generalen: med arkitektrötter

Haga är en av de äldsta stadsdelarna i Göteborg med kullerstensgator, små torg och äldre byggnader. Här vill många bo, men att bygga nytt i Haga är näst intill omöjligt. Lösningen blir istället att bygga i redan befintliga hus. Kvarteret Generalen ligger just i Haga och har en historia som går tillbaka till 1866 när det byggdes som ett barnsjukhus. Arkitekten var Frans Jacob Heilborn. År 1910 byggde man sedan fyra nya stenhus om fyra till sex våningar, ritade av (ingen mindre än) arkitekterna Ivar Tengbom och Ernst Torulf. Idag är Haga ett område som turister gärna besöker, där ett rikt kulturliv med caféer och restauranger samsas med de som bor i området.

Vindslägenheter i två etapper

De första tolv lägenheterna är nu färdigställda som en del av den första etappen av ombyggnaden av vindsutrymmena i kvarteret Generalen. Nu är det dags för nästa etapp, där ytterligare tolv lägenheter och nya vindsförråd är planerade.

— Det som gör det här projektet särskilt intressant är utmaningen att bevara och förbättra den ursprungliga arkitekturen samtidigt som vi skapar moderna bostäder, säger Helena Elisson, arkitekt på Tengbom. Vi har tagit oss an projektet genom en väldigt lösningsorienterad process. Vi har fått vara kreativa men samtidigt har vi också fått visa stor respekt för de kulturhistoriska värdena.

Genom att bevara Ivar Tengboms ursprungliga arkitektoniska vision har vi skapat nya rumsligheter utan att äventyra det historiska arvet. Det har krävt noggrannhet i både materialval och gestaltning. I en första fas av projektet utfördes en förstudie och sedan ett bygglov.

Vända och vrida för smarta och miljösnälla lösningar

Genom att använda befintligt bestånd minskar vi miljöpåverkan samtidigt som värdefulla rum för fler göteborgare blir verklighet. Helena betonar att samarbetet med kunden, Bostadsbolaget, varit avgörande för att hitta lösningar inom den komplexa strukturen i byggnaden. Som med till exempel ventilation och murstockar.

— Tillsammans har vi utforskat många olika lösningar och alternativ. I vissa lägenheter har vi ritat takfönster, i andra kupor, säger Helena. En annan lösning var att bygga ett installationsgolv som underlättade dragningen av VVS. Den vita inredningen och de vitlaserade golven ökar också dagsljusfaktorn och ger en modern känsla.

Att omvandla är framtiden

Projektet i Kvarteret Generalen visar hur man kan bevara och omvandla historiska byggnader samtidigt som vi får fram fler bostäder. Genom att skapa 24 nya bostäder inom befintligt bestånd visar projektet att det är möjligt att möta bostadsbristen på ett hållbart sätt.

— Även om 24 lägenheter inte kommer att lösa bostadsbristen i Göteborg är det ett gott exempel på hur vi kan tänka nytt under rådande omständigheter, säger Helena. Det har krävt teknisk expertis och kunskap, men också stor respekt för det kulturhistoriska arvet.

Team

Gert Denstedt, uppdragsansvarig arkitekt
Helena Elisson, uppdragsansvarig arkitekt och handläggande
Beryl Malmborg, handläggande arkitekt
Mariette Thid, Lina Frisk och Bengt Kjellberg, analys av dagsljus
Annie Axéll, medverkande

Vill du prata omvandling av befintliga byggnader?
+46 727 07 79 73