Västsveriges Smartaste Fastighet till A Working Lab

Stort grattis till vår samarbetspartner Akademiska Hus som fått priset Västsveriges Smartaste Fastighet för huset A Working Lab på Chalmers campus i Göteborg – och vi på Tengbom är jättestolta över att ha fått bidra med vår kompetens inom hållbarhet, innovationer och arbetsmetoder i kreativa processer.

Atrium i A Working Lab

Motiveringen från prisutdelaren Fastighetsmässan lyder: ”Innovationsarenan och kontorshuset A Workin Lab i Göteborg bidrar till mindre energianvändning och lämnar ett lågt CO2-avtryck. En arena för innovation och samverkan, en stomme av trä, med flexibla kontor och aktivitetsytor, nytänkande och hållbara kunskapsmiljöer.”

Samverkan nyckeln till framgång

När Jan Henningson, projektledare på Akademiska Hus, tog emot priset på Fastighetsmässan i Göteborg delade han sedan ödmjukt med sig av äran.
– Att vi lyckats så bra beror på att vi haft en så bra samverkan med samarbetspartners, entreprenörer och konsulter, säger han.

A work in progress

Susanne Kovacs Österberg är Tengboms handläggande arkitekt i projektet, och hon lyser när hon pratar om A Working Lab.
–  Att ha fått vara delaktig ända från programhandlingen genom hela projekteringsfasen och slutligen ute på bygget och träffa hantverkarna har varit fantastiskt roligt och givande, berättar hon. En jätteviktig parameter har varit att inkludera kunden i den kreativa processen, att lyssna av och att kunna jobba efter nya förutsättningar.
Men hon menar samtidigt att processen har varit utmanande eftersom projektet har legat i olika faser parallellt.
– Det har också ställt höga krav på oss som konsulter. Vi har fått anpassa oss till nya beslut och vågat omvärdera många gånger, det har krävs stort tålamod och prestigelöshet.

Västsveriges Smartaste Fastighet
Ett nydanande samarbete tycker Tengboms Susanne Kovacs Österberg och Jan Henningsson, projektledare på Akademiska Hus

Multidisciplinär framgång

– Jag känner stor delaktighet i utmärkelsen, säger Kerstin Sandholt, tidigare uppdragsansvarig på Tengbom. Vi är många kompetenser förutom arkitekter och ingenjörer som varit involverade i projektet. Ljusdesign, storkök och restaurang, inredning, konceptutveckling, tillgänglighetssakkunnig och fuktsakkunnig. Vi har verkligen jobbat multidisciplinärt. Därför är jag såklart jättestolt att Tengbom varit delaktiga i att förverkliga Västsveriges smartaste fastighet!

Vill du veta mer?
+46 727 07 79 73