Tengbom signerar Uppsala Klimatprotokoll

Uppsala kommuns klimatarbete är i världsklass och internationellt prisat. När vi på Tengbom signerar Uppsala Klimatprotokoll strävar vi efter att ambitionen och de högt uppsatta målen ska spilla över på hela organisationen.

Uppsala Klimatprotokoll är världskänt och av en de betydande anledningarna till att Uppsala utnämndes till Världens klimatstad 2018. Protokollet är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som tillsammans jobbar för att nå Uppsalas klimatmål. Ett initiativ som Tengboms Uppsalakontor nu är en del av.

Som Tengboms tredje största kontor och nu med en än starkare lokal prägel genom sammanslagningen med Werket, är det ett givet steg i utvecklingen.

Niklas Malmfors, tidigare kontorschef Tengbom Uppsala

– Medverkan i klimatprotokollet ser vi som ett strategiskt viktigt steg för att vara med och utveckla Uppsala stad, men också som ett sätt att kunskapsutveckla oss själva genom det stora nätverk som det innebär, säger Niklas Malmfors.

Tengbom i Uppsala har antagit sex klimatutmaningar genom att signera avtalet, däribland strävan mot att bli klimatpositiva till 2030.

 

– Utmaningarna som vi har valt att jobba med kommer att ge effekt både lokalt och globalt och hjälpa oss att driva vårt arbete med de globala målen inom hela Tengbom. Även om arbetet är mestadels lokalt kommer det i stor grad att påverka och stärka hela vår hållbarhetsprofil, höja vår kompetens, stärka vår konkurrenskraft och påverka våra uppdrag positivt, kommenterar Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef.