Vi skriver historia!

3d-printad väggTeknik kan revolutionera världen och förbättra förutsättningarna för mänskligheten. Det är självklart. Men det får aldrig handla om teknik för teknikens egen skull. Vi på Tengbom brinner för att använda de senaste och mest spännande innovationerna till att bygga samhället mer rättvist och hållbart. Nu 3d-printar vi till exempel i fullskala i samarbete med Smart Housing Småland och BLB Industries.

Hållbarhet, kvalitet och användarvänlighet är våra utgångspunkter i alla projekt och så också i studentbostadsprojektet 10 Smarta kvadrat.

 

Nu tar vi projektet vidare ett steg till. Genom att 3d-printa hela hus kan vi förbättra processen ytterligare. I en tid av urbanisering där fler och fler väljer att bosätta sig i städerna krävs flexibla och miljömässiga lösningar på den eviga frågan: var ska folk bo? Det finns så klart flera sätt att närma sig en lösning – ett är att undersöka potentialen i teknik. 3d-skrivare är inte nya men deras prestanda har förbättrats betydligt de senaste åren. Och en av de stora fördelarna ur hållbarhetssynpunkt är att inget onödigt spillmaterial alstras. Bara precis den mängd som behövs går åt när du skriver ut, dessutom är det snabbare än konventionell byggteknik och onödiga transporter undviks.

Vill du veta mer? Kolla in projektet och hör vår operativa chef Linda Camara berätta här: