Hallå där, Peter Elfstrand … Vad händer i HSB Living Lab?

Tengbom drivs av utveckling, allra helst genom prototypande. Ett av de sätt vi gör det på är genom HSB Living Lab i Göteborg – ett levande labb där vi utforskar framtidens boende. Tillsammans med akademi, stad och näringsliv och boende testar vi innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. Vad säger Peter Elfstrand, som är ansvarig arkitekt för projektet?

– Det senaste i raden forskningsprojekt är Smart Storage, där vi letar efter framtidens material och tillverkningsmetoder. Initiativet för inredningsprojektet kom från oss på Tengbom, men det har idag växt till ett samarbetsprojekt med Chalmers, Rice University och forskare från Nasa. Nu har Mastersstudenter på Chalmers gått in i produktionsfasen och börjat tillverkningen av prototyper på förvaringslösningar till labbet. Dessa ska sedan installeras och testas av de boende. Bland verktygen finns både parametrisk design och robotarmar.

Peter Elfstrand, arkitekt Vad är framtidens material då? Kan vi få en liten sneakpeak?

– Något som vi testar just nu är förvaringslösningar av mycelium, ett slags svampfibrer. Tanken är att man bygger formar som man sedan låter myceliet fylla upp. Strukturen som bildas är organisk och nedbrytningsbar; tanken är att man själv enkelt ska kunna skapa nya inredningsdetaljer efter behov. Vi vill även studera nya material som är generella under transport, men kan användas i olika design på plats. Kan det vara framtiden att man själv står för större del av tillverkning?

– En annan idé som vi är i startgroparna med har med nya fasadmaterial att göra. Vi studerar bland annat möjligheterna inom gröna fasader, och integrerade odlingar vertikalt, men också helt nya tankar kring framtida fasadmaterial – men det är under arbete, säger Peter Elfstrand och ler mystiskt.

Det låter onekligen spännande! Men är det här inte något ni vill hålla hemligt och patentera?

– Nej, vi tror på samarbete och tvärvetenskaplig utveckling! Det är hela hjärtat i vårt arbete. I början av november hölls till exempel en transatlantisk digital co-creation-workshop i labbet, också på temat Smart Storage. På denna tvådagarsövning deltog och arbetade ett 40-tal studenter från Chalmers och Rice University, samt även team från NASA, på just idéer kring utformandet av framtida förvaringslösningar.

Nasa! Varför är de intresserade av detta?

– NASA är naturligtvis intresserade av labbet i sig, eftersom det erbjuder en långsiktig forskning på boende, alltifrån sociala aspekter till rena material och lösningar, allt under ett paraply av hållbarhetstänk. Detta kan ge dem värdefulla perspektiv och erfarenheter utan att de själva behöver bygga en likadan anläggning – man siktar trots allt på att skicka människor till Mars år 2035! Men kanske är det framförallt labbet som innovationsmodell som intresserar dem: att det verkligen är ”Open Innovation” som präglar arbetet och att det integrerar och interagerar med en rad studenter, som kan bli framtidens forskare och kollegor.

Larry Toups från Johnson Space Center (som även är adjungerad professor på Chalmers) var i Sverige häromveckan för att vara med och moderera workshopen och hålla kontakten med de som satt i NASA:s lokaler i Houston. Sedan höll han och jag också  i ett TengbomTalks där vi pratade om vårt samarbete och av vikten att akademin möter näringslivet för att utforska framtidens hållbara boende tillsammans.

Peter Elfstrand och Larry Toups

Mycket på gång alltså! Och labbet har fått mycket uppmärksamhet, även internationellt, eller hur?

– Ja! Den 14 november vann HSB Living Lab tredje priset i Smart Building i Green Building Solutions Awards. Det är en internationell tävling där Construction 21 belönar byggnader och lösningar som främjar en hållbar framtid. Genom utmärkelsen kommer labbet i ännu högre grad ha möjlighet att spridas som en form av ”best practice” för hållbara städer globalt.

HSB Living Lab är resan mot framtidens boende. Här bor och lever studenter och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och sensorer lever boende i en föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. 

Läs mer om HSB Living Lab här. 

Läs även DN 21 november 2016: De är frivilliga försöksdjur i forskarnas experimenthus